Patiëntenorganisaties bieden petitie aan

De stem van de patiënt is onmisbaar in de zorg. Om die te versterken hebben patiënten-, cliënten en gehandicaptenorganisaties meer geld nodig. Met die boodschap bieden Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Iederin en Wij zijn MIND op 9 mei een manifest aan in de Tweede Kamer.

Lees het Manifest

Schildklier Organisatie Nederland is lid van Patiëntenfederatie Nederland en staat volledig achter deze oproep.

Nederlandse patiëntenorganisaties verkrijgen hun budget grotendeels uit het zogeheten PG-beleidskader. In het op handen zijnde nieuwe kader blijven de voorgestelde budgetten voor patiëntenorganisaties ver achter bij de steeds grotere en belangrijkere rol die patiëntenorganisaties in de zorg spelen: “De vraag naar ervaringsdeskundigen en ervaringskennis en de roep om de menselijke maat is enorm. Patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties spelen daar een onmisbare rol in. Die rol zal in de ontwikkeling naar passende zorg – zoals onder andere uitgesproken in het IZA – alleen maar groter worden. Die ontwikkeling vraagt om een groter budget dan de afgelopen jaren het geval was,” aldus de drie koepels.

Schijntje

De koepelorganisaties hebben berekend dat voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten minstens 70 miljoen euro nodig is. Dat is 20 miljoen euro meer dan nu wordt voorgesteld in het nieuwe pg-beleidskader: “Op de VWS-begroting van 100 miljard euro is dat eigenlijk een schijntje, nog minder dan één duizendste van het totaal. Voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten is het echter onmisbaar,” aldus de koepelorganisaties.

Lees het volledige bericht

Bron: Nieuwsbericht van Patiëntenfederatie Nederland