Uitkomsten Thyrax-onderzoek 2016 internationaal gepubliceerd

Het onderzoek naar de gevolgen van het wisselen van merk ten gevolge van het ‘Thyrax-tekort’ in 2016 is onlangs verschenen in ‘Thyroid’. Thyroid is het wetenschappelijk tijdschrift van de ATA American Thyroid Association, een internationale organisatie van wetenschappers en medisch specialisten met meer dan 1.700 leden uit 70 landen.

Dit onderzoek was een initiatief van Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) in 2016 en werd in opdracht van het ministerie van VWS mogelijk gemaakt door ZonMw. Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en het PHARMO instituut voerden het onderzoek uit.

Belangrijkste conclusies:
Veel schildklierpatiënten die van merk medicatie wisselen en het merk Thyrax vervangen door een ander merk schildklierhormoon, raken overgedoseerd bij het hanteren van een gelijke dosering. Het effect is sterker naarmate patiënten een hogere dosis schildklierhormoon gebruiken.

 

Belang publicatie

Internationale verspreiding van deze conclusies is van belang omdat het laat zien dat wisselen van merk levothyroxine kan leiden tot uiteenlopende en ernstige gezondheidsklachten. Een effect dat eerder niet altijd werd erkend, ook niet door internisten, en hopelijk leidt tot (meer) alertheid onder behandelaars. Daarnaast betekent deze internationale wetenschappelijke publicatie erkenning van de onderbouwing die wij inbrengen in onze argumentatie bij het niet-wisselbeleid: wisselen van merk medicatie kan bij veel schildklierpatiënten leiden tot (ernstige) klachten.

Het Thyrax-onderzoek – terugblik en conclusies

Begin 2016 ontstonden er tekorten aan het geneesmiddel Thyrax® Duotab (levothyroxine), een middel dat gebruikt wordt bij schildklierproblemen. Dit had te maken met de verplaatsing van de productie van Nederland naar Duitsland. Veel schildklierpatiënten moesten gedwongen overstappen op een ander merk schildklierhormoon.

Een derde van de patiënten overgedoseerd na overstappen

Patiënten bij wie de medicatie goed was ingesteld, konden bij het overstappen naar het nieuwe middel dezelfde dosis als voorheen gebruiken. Van hen bleek ruim 30% na de overstap een te lage bloedwaarde (TSH-waarde) te hebben. Dit duidt op een overdosering van het nieuwe middel. Dit effect is het sterkst bij patiënten die een relatief hoge dosis gebruikten, namelijk meer dan 100µg Thyrax.

Twee derde van de schildklierpatiënten was Thyrax-gebruiker

In Nederland hebben 500.000 mensen een schildklieraandoening. Hiervan gebruikten ruim 350.000 patiënten in 2015 medicatie van het merk Thyrax. De meeste patiënten (90%) stapten over van Thyrax naar de merken Euthyrox of levothyroxine TEVA.

Het onderzoek

Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De lab-uitslagen van ruim 2000 patiënten met een schildklieraandoening in de periode januari tot september 2016 vormden de bron van het onderzoek.