Zorgverzekeraars en apothekers blokkeren akkoord

Leidraad met ‘niet-wissellijst medicijnen’ niet getekend

Na anderhalf jaar werken door huisartsen, specialisten, patiëntenorganisaties (waaronder SON), apothekersorganisaties, zorgverzekeraars, groothandels, VWS en CBG, is het niet gelukt om afspraken te maken over het verantwoord wisselen van medicijnen. Zorgverzekeraars en apothekers weigeren het akkoord Verantwoord Wisselen te tekenen. Miljoenen patiënten zijn de dupe van dit besluit. Patiëntenorganisaties* vinden deze keuze onacceptabel. De Minister van Medische Zorg moet nu in actie komen, zodat patiënten zonder strijd het juiste medicijn meekrijgen.

Eén op de drie patiënten is zieker na medicijnwissel

Uit eerder onderzoek van de veertien patiëntenorganisaties blijkt dat 1 miljoen mensen met een chronische aandoening jaarlijks zonder medische reden worden omgezet op een ander medicijn. In de praktijk blijkt dit bij meerdere miljoenen mensen te gebeuren. Zelfs als de behandelend arts Medische Noodzaak op het recept zet, wordt dit in de helft van de gevallen niet gehonoreerd. Dit wisselen heeft grote impact voor veel patiënten, zoals gezondheidsproblemen, extra onderzoek, angst en onzekerheid en verkeerd gebruik. 1 op de 3 mensen voelt zich zieker of ongezonder na zo’n gedwongen medicijnwissel.

Recht op passend medicijn

De patiëntenorganisaties strijden voor het recht van patiënten op het juiste medicijn. Essentieel hierbij is, dat niet de apotheker maar de arts bepaalt welk merk medicijn het best bij de patiënt past qua toedieningsvorm of anderszins en dit in het recept vastlegt. De arts heeft de medische kennis en spreekt de patiënt in de spreekkamer. Zorgverzekeraars en apothekers dienen het recept dan ook te respecteren. Bij ‘medische noodzaak’ op het recept en wisselen buiten preferentiebeleid zijn zij verplicht zich aan wet- en regelgeving te houden. Kwaliteit van zorg en een passend medicijn voor de patiënt horen zij boven kostenbesparingen en/of financieel gewin te stellen.

Traject Verantwoord wisselen medicijnen

In 2018 startte het ministerie van VWS, als reactie op het rapport van de 14 patiëntenorganisaties ‘Wisselen van medicijnen’, het traject Verantwoord wisselen van medicijnen. Dit moest leiden tot afspraken over het verantwoord wisselen van medicijnen. De eisen van patiëntenorganisaties blijven staan. Het liefst zien zij dat patiënten helemaal niet hoeven te wisselen, maar minimaal moet het volgende geregeld zijn:

 • Medische noodzaak op het recept moet altijd worden gehonoreerd, zonder nadere voorwaarden.
  In wet- en regelgeving (preferentiebeleid) is vastgelegd dat als een door de zorgverzekeraar aangewezen medicijn voor de betreffende patiënt medisch onverantwoord is, een patiënt via Medische Noodzaak (MN)) op het recept alsnog het bij hem/haar passende medicijn moet krijgen.
 • Er moet een bindende lijst komen van medicijnen waarbij niet mag worden gewisseld.
  Deze lijst is nodig om onveilige situaties bij kwetsbare patiënten te voorkomen. Bij bepaalde medicijnen en aandoeningen brengt het wisselen van merk aanzienlijke gezondheidsrisico’s en belasting voor de patiënt met zich mee. Dit is het geval bij levothyroxine.
 • Bij medicijnen die niet op deze bindende lijst staan, moet zo min mogelijk worden gewisseld.
  Dit moet altijd na toestemming van de patiënt en met tijdige informatie en begeleiding gebeuren. En bij niet meer dan één medicijn tegelijk.
  Want het op grote schaal wisselen van medicijnen brengt therapietrouw en veilig gebruik van medicijnen in gevaar.

Patiëntenorganisaties verzoeken de minister bovenstaande verbeteringen door middel van regelgeving vast te leggen, nu partijen ‘bij het sluiten van de markt’ weigeren mee te werken. En overwegen om het recht van patiënten op het juiste medicijn via juridische wegen te bevechten.

Meer lezen


Voor meer informatie of interview:

Caroline Caron  (Communicatie): 06-53962796, c.caron@schildklier.nl en Rietje Meijer (directeur): 06-54756153, directeur@schildklier.nl


*Samenwerkende patiëntenorganisaties:

overzicht 14 deelnemende patientenorganisaties