ANBI-publicaties

anbi logoSON is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat op giften en nalatenschappen geen schenkings- respectievelijk successierechten worden geheven. Ook kunnen de donateurgelden als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd.

  • Naam: Schildklier Organisatie Nederland
  • Rechtspersoon: Stichting
  • Adres: Stationsstraat 79 G, 3811 MH Amersfoort
  • Tel. 085 – 489 12 36 (ma t/m vr 8.30 – 12.30 uur)
  • E-mail: info@schildklier.nl
  • RSIN/fiscaal nummer: 850577251
  • IBAN: NL05 RABO 0138 545162
  • KvK: 52741443

Bestuur

De actuele samenstelling van bestuur en directie vindt u hier.

Beloningsbeleid

SON heeft haar financiële en ledenadministratie ondergebracht bij Non Profit Support te Leersum. SON heeft geen eigen medewerkers in dienst. We hebben een kantoorruimte bij Het Ondersteuningsburo (HOB), Stationsstraat 79 G te Amersfoort.

SON maakt gebruik van detachering door het HOB van een 0,7 fte betaalde professional voor het voeren van de directie. Deze functionaris is in loondienst bij het HOB, onder de daar geldende personeelsregelingen.

De vrijwilligers – inclusief bestuursleden – ontvangen van SON een vergoeding voor gemaakte kosten, hiervoor zijn declaratieregels vastgesteld die voor elke vrijwilliger van toepassing zijn.

Publicaties

SON is aangesloten bij Patiëntenfederatie Nederland.