Nalaten aan SON

Door Schildklier Organisatie Nederland (SON) op te nemen in je testament help je ons onze doelstelling te bereiken: de kwaliteit van leven voor patiënten verbeteren.

Wel eens over nagedacht? Je kunt een stukje van je nalatenschap ten goede laten komen aan een goed doel, bijvoorbeeld aan een patiëntenorganisatie, zoals Schildklier Organisatie Nederland (SON). Het overkomt SON zo af en toe. Dit ervaren we als een bijzonder iets. We realiseren ons terdege de achtergrond, maar vinden het reuzefijn als dit gebeurt.
Want het betekent dat we één van onze projecten, waar nomaliter geen geld voor is, nu toch kunnen uitvoeren. Een goed voorbeeld is het grote Patiëntenonderzoek schildklier 2022, waarbij de uitkomsten ons uitgangspunt zijn voor de toekomst.

Er zijn twee manieren om na te laten aan SON:

  • benoem SON tot (mede)erfgenaam (erfstelling)
  • een legaat opnemen in je testament ten behoeve van SON

Wat is een erfstelling?

Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van je bezit dat door middel van je testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als je SON in je testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat de stichting in aanmerking komt voor (een deel van) de erfenis. Jouw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Wat is een legaat?

Een legaat is een beschikking in je testament die aangeeft dat je een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door jouw gekozen persoon of organisatie. Zo kun je bijvoorbeeld familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan SON. Daarvoor is wel de hulp van een notaris nodig. Wijzigingen aanbrengen in je  testament is altijd mogelijk, ook daarvoor moet je bij de notaris zijn.

Geen belasting voor goede doelen: over nalatenschappen moet – boven een wettelijk bepaald vrijgesteld bedrag – belasting worden betaald. Voor goede doelen die door de overheid zijn erkend, wordt geen belasting gerekend (ANBI). Je bent er dus zeker van dat de gehele geldsom die je nalaat daadwerkelijk bij SON terecht komt.

Een testament opmaken

Een testament laten opmaken is makkelijker dan je denkt. Een oriënterend gesprek van een half uur met de notaris is gratis. De kosten van een testament opmaken zijn afhankelijk van je wensen: hoe complexer je testament, hoe kostbaarder. Heb je  geen testament opgemaakt, dan erven je kinderen. Heb je geen kinderen, dan erven je familieleden. Heb je geen erfgenamen? Dan gaat alles wat overblijft naar de Staat.

De notaris

Voor je besluit over te gaan tot het opstellen van een erfstelling of een legaat, wil je hier waarschijnlijk goed over nadenken. Je notaris kan adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met algemene vragen over nalatenschappen kun je terecht bij de Notaristelefoon (0900 – 346 93 93, elke werkdag van 9.00 tot 13.00 uur, 80 cent per minuut) of op www.notaris.nl. Wil je meer informatie over SON, neem dan contact op via info@schildklier.nl.