ANBI-publicaties

Schildklier Organisatie Nederland (SON) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat op giften en nalatenschappen geen schenkings- respectievelijk successierechten worden geheven. Ook kunnen de donateursgelden als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd.

Schildklier Organisatie Nederland
Adresgegevens:
Postadres:
Schildklier Organisatie Nederland
Postbus 60
3940 AB Doorn
Tel. 085 – 489 12 36 (ma t/m vr 8.30 – 12.30 uur)
E-mail: info@schildklier.nl

Rechtspersoon: Stichting
RSIN/fiscaal nummer: 850577251
IBAN: NL05 RABO 0138 545162
KvK: 52741443
SON heeft haar financiële en ledenadministratie ondergebracht bij Non Profit Support te Leersum.