ANBI-publicaties

SON is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat op giften en nalatenschappen geen schenkings- respectievelijk successierechten worden geheven. Ook kunnen de donateursgelden als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd.

Schildklier Organisatie Nederland
Adresgegevens: Stationsstraat 79 G, 3811 MH Amersfoort
Tel. 085 – 489 12 36 (ma t/m vr 8.30 – 12.30 uur)
E-mail: info@schildklier.nl

Rechtspersoon: Stichting
RSIN/fiscaal nummer: 850577251
IBAN: NL05 RABO 0138 545162
KvK: 52741443

Beloningsbeleid

SON heeft haar financiële en ledenadministratie ondergebracht bij Non Profit Support te Leersum. SON heeft geen eigen medewerkers in dienst. We hebben een kantoorruimte bij Het Ondersteuningsburo (HOB), Stationsstraat 79 G te Amersfoort.

SON maakt gebruik van detachering door het HOB van een 0,7 fte betaalde professional voor het voeren van de directie. Deze functionaris is in loondienst bij het HOB, onder de daar geldende personeelsregelingen.

De vrijwilligers – inclusief bestuursleden – ontvangen van SON een vergoeding voor gemaakte kosten, hiervoor zijn declaratieregels vastgesteld die voor elke vrijwilliger van toepassing zijn.

Publicaties