Week van de Schildklier 2020

Door de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus in Nederland wordt het programma van de Week van de Schildklier aangepast. Er wordt hard gewerkt aan een alternatieve invulling.

Dit jaar is de Week van de Schildklier van 25 t/m 29 mei. Het blijft noodzakelijk aandacht te vragen voor de schildklier! Er lopen nog steeds heel veel mensen jarenlang rond met klachten, bij wie bij (toevallig) bloedonderzoek een schildklierafwijking vastgesteld wordt. Of problemen hebben om goed ingesteld te raken op schildklierhormoon. Daarnaast is het ook belangrijk dat de omgeving – familie, vrienden, werk- of studiekring en school – begrijpt wat het betekent om een schildklieraandoening te hebben.

Optimaal instellen

We gaan dit jaar opnieuw inzetten op het thema ‘Optimaal instellen’ *. We merken via mails, facebookgroepen en op bijeenkomsten dat veel mensen worstelen met het proces van instellen. En dan vaak ook discussie hebben met hun behandelaar over ‘wat is goed ingesteld zijn?’. Als de bloedwaarden “goed zijn”? Of als je (zoveel mogelijk) klachtenvrij bent, zoals in de medische richtlijnen staat? Er is nog veel winst te maken.

Jongeren in beeld

2020 is ook het jaar dat we als SON extra focussen op jongeren. De geplande ‘Expeditie SON’ vindt naar verwachting op een ander tijdstip plaats. We zijn blij te kunnen melden dat het initiatief goed is ontvangen en we al veel aanmeldingen hebben ontvangen. ‘Expeditie SON’ is bedoeld voor jongeren van 18-25 jaar. Te zijner tijd zal er opnieuw een oproep worden gedaan.

Meer lezen

 

* ‘Optimaal instellen’ was ook het thema van de Week van de Schildklier 2018.