Risicofactoren schildklierziekte

Er is een aantal risicofactoren die de kans vergroten op een schildklierziekte. 

 • Vrouwen (hebben een grote kans op het krijgen van een schildklieraandoeningen dan mannen)
 • Het zelf hebben van een (andere) auto-immuun aandoening
 • Het vóórkomen van auto-immuun aandoeningen in de familie
 • Overmatig gebruik van soja-producten (vooral voedingssupplementen op basis van soja-eiwit)
 • Overmatig gebruik van jodium/kelp houdende voedingssupplementen
 • Gebruik van schildklierhormonen zonder schildklieraandoening, bijvoorbeeld in sportsupplement, afvalmiddelen, etc.
 • Gebruik van bepaalde medicijnen (o.a. lithium, amiodarone, interferon)
 • Radioactieve behandeling
 • Bestraling in het hoofdhalsgebied
 • (Te veel) stress
 • Roken of vroeger gerookt hebben
 • Allergie of overgevoeligheid (ontwikkeld)
 • Bloedarmoede, Vitamine B12-tekort (pernicieuze anemie) of Vitamine D-tekort

Bekijk ook de meest voorkomende klachten bij een traag werkende schildklier of klachten bij een te snel werkende schildklier.