Medicijnen

Zodra CHT geconstateerd is, krijgt de baby het schildklierhormoon levothyroxine toegediend. Dit levothyroxine is een synthetisch bereide stof, volkomen gelijk aan het T4 dat een normaal werkende schildklier zelf produceert. Levothyroxinetabletten kunnen de schildklierfunctie helemaal vervangen en hebben in de juiste dosering geen bijwerkingen. Het is alom verkrijgbaar in de vorm van tabletten van verschillende sterkten. In principe moet de behandeling levenslang worden voortgezet, behalve bij de vormen van CHT die van voorbijgaande aard zijn. Via het maagdarm-kanaal komt het T4 in de bloedbaan en wordt zo getransporteerd naar alle weefsels. De weefsels en organen maken uit het toegediende T4 zelf de benodigde hoeveelheid T3 (= de actieve vorm van schildklierhormoon).
Lees meer over de werking van de schildklier, T4 en T3 bij de Werking schildklier.

Toedieningsvorm

Hoewel het in de kindergeneeskunde zeer gebruikelijk is om de benodigde hoeveelheid medicijnen in de vorm van een drankje, poeders of capsules voor te schrijven, is dat in geval van levothyroxine af te raden. In de praktijk zijn deze toedieningsvormen regelmatig bronnen van verwarring en frustratie gebleken, omdat de juistheid van de dosis onvoldoende gegarandeerd is.
Om dezelfde reden is het af te raden om de tabletten op te lossen en met een spuitje toe te dienen, of om de tabletten in het flesje met melk te doen. Hoe eenvoudiger, hoe beter.

Tabletten

De levothyroxinetabletten (bijvoorbeeld Thyrax of Euthyrox) zijn klein, in vieren deelbaar en ook gemakkelijk tussen twee theelepeltjes te verpulveren. Bij voorkeur de brokjes direct in de mond doen, of tevoren even laten weken in wat water. Eventueel het verpulverde T4 oplossen in de met melk gevulde speen, de speen laten leegdrinken en dan het flesje melk erachteraan via dezelfde speen. Belangrijk is de wijze van toediening en het moment dat de medicijnen gegeven worden zo constant mogelijk te houden. Omdat T4 een langdurige werking heeft, hoeft het maar eens per dag te worden ingenomen (in het algemeen ’s morgens vroeg). Wel is het belangrijk dat de tabletten op een lege maag worden ingenomen. Dat betekent dat er gestreefd moet worden om minimaal een half uur na en twee uur voor inname van de tabletten niet te eten. Bij zuigelingen is dit niet altijd haalbaar.

Medicijndozen
De levothyroxinetabletten moeten bewaard worden op een droge plaats en vooral buiten het bereik van jonge kinderen gehouden worden. Erg gemakkelijk zijn de zogenaamde tablettendoosjes met dag aanduiding. U kunt daarin de dagdoses tabletten (vaak halve en kwart tabletten) voor ten minste een week klaar zetten. Zo kunt u gemakkelijk controleren of er geen medicijnen vergeten zijn en ook het CHT-kind vertrouwd helpen maken met het zorgvuldig innemen.

 

Medicijndozen

Wisselwerking met andere medicijnen

Bij het gebruik van meer medicijnen tegelijkertijd kan het ene medicijn de werking van het andere medicijn beïnvloeden. Zo kan een medicijn bijvoorbeeld sterker of minder sterk gaan werken. Zo is er  wisselwerking mogelijk tussen T4 en tal van andere medicamenten die via de mond ingenomen worden. Het is van belang de kinderarts steeds te vragen naar mogelijke wisselwerkingen. In zijn algemeenheid is het aan te raden om verschillende medicijnen niet samen in te nemen, en zo mogelijk een tijdsverschil van minstens 4 uur tussen de verschillende toedieningen te realiseren.

Overdosering door ‘snoepen’

Mocht het CHT-kind zelf en/of een ander kind toch een (zeer) grote hoeveelheid T4-tabletten hebben opgesnoept, dan is dat geen directe aanleiding tot paniek. Zelfs het in een keer innemen van tientallen tabletten geeft geen dramatische verschijnselen. Wel dient men altijd een (kinder-)arts te waarschuwen. Laat het kind braken en als het gezien de verstreken tijd nog zinvol is, moet de maag gespoeld worden en laxeermiddel en actieve kool (Norit ©) toegediend worden. De verschijnselen van een teveel aan T4 zijn over het algemeen mild en treden pas in de loop van enkele dagen na de ‘overdosering’ op. Daarom is opname in een ziekenhuis over het algemeen niet zinvol, echter wel poliklinische controle, inclusief het meten van de FT4 spiegel in het bloed.

In geval van een CHT -kind moet de routine-behandeling zo lang onderbroken worden, dat de FT4 spiegel weer op het gewenste niveau is. Dit duurt meestal enkele dagen. Dagenlang herhaalde (ongewilde) overdosering (voorschrijffout van de arts, afleveringsfout van de apotheker, vergissing van ouders/patiënt, of een ander gedragsprobleem bij de patiënt) betekent een veel groter gezondheidsrisico dan een eenmalige snoeppartij. Ook in die gevallen direct de behandelende kinderarts raadplegen.

 

Meer lezen: