Kennisfestival

Schildklier Organisatie Nederland organiseert haar eerste Kennisfestival op 19 november 2022.

Het doel is kennisvermeerdering over het thema multimorbiditeit. Omdat dit onderwerp nieuw is voor SON organiseren we dit vooralsnog alleen voor onze vrijwilligers. Zij vormen de basis. Van daaruit kunnen we verder gaan bouwen en delen.

Logo multimorbiditeit
Logo Platform Multimorbiditeit

Voor deze gelegenheid hebben we een aantal sprekers uitgenodigd die met passie aan dit onderwerp werken:

  • prof. dr. Barbara van Munster
  • prof. dr. Jako Burgers
  • dr. Silvan Licher

Barbara en Silvan zijn alle twee bestuurslid van het Platform multimorbiditeit.

Sprekers

Barbara van Munster

Barbara van Munster

Barbara van Munster is internist-geriater en als hoogleraar verbonden aan het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde in het UMC in Groningen. Haar drijfveer is het verbeteren van de kwaliteit van ziekenhuiszorg bij kwetsbare ouderen en patiënten met multimorbiditeit. Zij coördineert diverse onderzoekslijnen om samen met patiënten onderbouwing te krijgen voor de optimale behandeling voor de individuele patiënt.

Jako Burgers

Burgers is praktiserend huisarts in Gorinchem en leerstoelhouder van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) met de leeropdracht ‘Bevorderen van persoonsgerichte zorg in richtlijnen’ aan de Universiteit in Maastricht. Hij heeft diverse artikelen in nationale en internationale tijdschriften gepubliceerd over de zorg voor patiënten met multimorbiditeit waarin persoonsgerichte zorg en heldere regievoering wordt bepleit.

Silvan Licher

Silvan Licher

Silvan Licher is als arts-epidemioloog en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Erasmus MC – Universitair Medisch Centrum Rotterdam, in Rotterdam. Hij doet onderzoek naar de prevalentie, patronen en prognose van multimorbiditeit in de algemene bevolking. Hij heeft de ambitie om de integrale zorg voor patiënten met meerdere langdurige aandoeningen buiten het ziekenhuis te verbeteren. Silvan bouwt aan een onderzoekslijn naar zorggebruik in de populatie, om zo bestaande ziekte-specifieke zorgpaden en richtlijnen zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van patiënten met meerdere langdurige aandoeningen.

Bron: website Platform multimorbiditeit