Presentaties multimorbiditeit

Logo multimorbiditeit
Logo Platform Multimorbiditeit

Je vindt hier drie presentaties over multimorbiditeit, verzorgd door sprekers die met passie aan dit onderwerp werken:

  • prof. dr. Barbara van Munster
  • prof. dr. Jako Burgers
  • dr. Silvan Licher

Schildklier Organisatie Nederland organiseerde haar eerste Kennisfestival op 19 november 2022 met als thema multimorbiditeit. Het doel is kennisvermeerdering over het hebben van meerdere chronische aandoeningen in één patiënt, een nieuw speerpunt voor SON.

Omdat dit onderwerp nieuw is, organiseren we dit in principe voor onze vrijwilligers. Zij vormen de basis. Van daaruit gaan we verder bouwen en delen. Ook een aantal geïnteresseerde donateurs nam deel.

Presentatie van prof. dr. Barbara van Munster

Barbara van Munster, internist-geriater in het UMC Groningen, besprak de gevolgen van (de toename van) het hebben van meerdere aandoeningen tegelijk voor de ziekenhuiszorg. In haar presentatie komen aan bod:

  • Wat is multimorbiditeit?
  • Wat maakt multimorbiditeit complex?
  • Regieondersteuning bij multimorbiditeit
  • Wat kun je zelf als patiënt zelf doen?

Presentatie van dr. Silvan Lichen

Silvan Lichen, arts-epidemioloog, afdeling epidemiologie in het Erasmus MC, geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Voorkomen: Hoe ontstaat multimorbiditeit en waarom is dit onderwerp van belang?
  2. Volgorde: Welke verschillende patronen van multimorbiditeit zijn er, en waarom is het belangrijk om onze zorg daarop in te richten?
  3. Vervolg: Suggesties voor de toekomst & discussie: hoe verder, wat zijn belangrijke vervolgstappen voor onderzoek en/of kliniek?

Meer over de sprekers

Barbara van Munster

Barbara van Munster

Barbara van Munster is internist-geriater en als hoogleraar verbonden aan het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde in het UMC in Groningen. Haar drijfveer is het verbeteren van de kwaliteit van ziekenhuiszorg bij kwetsbare ouderen en patiënten met multimorbiditeit. Zij coördineert diverse onderzoekslijnen om samen met patiënten onderbouwing te krijgen voor de optimale behandeling voor de individuele patiënt.

Barbara van Munster is bestuurslid van het Platform multimorbiditeit.

Jako Burgers

Burgers is praktiserend huisarts in Gorinchem en leerstoelhouder van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) met de leeropdracht ‘Bevorderen van persoonsgerichte zorg in richtlijnen’ aan de Universiteit in Maastricht. Hij heeft diverse artikelen in nationale en internationale tijdschriften gepubliceerd over de zorg voor patiënten met multimorbiditeit waarin persoonsgerichte zorg en heldere regievoering wordt bepleit.

Silvan Licher

Silvan Licher

Silvan Licher is als arts-epidemioloog en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Erasmus MC – Universitair Medisch Centrum Rotterdam, in Rotterdam. Hij doet onderzoek naar de prevalentie, patronen en prognose van multimorbiditeit in de algemene bevolking. Hij heeft de ambitie om de integrale zorg voor patiënten met meerdere langdurige aandoeningen buiten het ziekenhuis te verbeteren. Silvan bouwt aan een onderzoekslijn naar zorggebruik in de populatie, om zo bestaande ziekte-specifieke zorgpaden en richtlijnen zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van patiënten met meerdere langdurige aandoeningen.

Sylvan Licher is bestuurslid van het Platform multimorbiditeit.

Bron: website Platform multimorbiditeit