Centrale hyperthyreoïdie

Een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) kan veroorzaakt zijn door een hypofyseadenoom, een goedaardig gezwel. In dat geval wordt de voorkeur gegeven aan een operatie: het gezwel wordt verwijderd of sterk verkleind.

Is een operatie niet mogelijk of niet gewenst dan kan de hypofyse ook bestraald worden. Voorafgaand aan de operatie kunnen de klachten van hyperthyreoïdie behandeld worden met schildklierremmers.

Meer informatie is te vinden op www.hypofyse.nl.