Radioactief jodium bij de ziekte van Graves

Behandeling met radioactief jodium

Als onvoldoende resultaat wordt bereikt met schildklierremmers of als de ziekte van Graves na verloop van tijd terugkomt, wordt vaak gekozen voor een meer definitieve behandeling met radioactief jodium of een operatie.

Bij de behandeling met radioactief jodium krijg je het radioactief jodium in de vorm van een capsule toegediend. Dit radioactief jodium wordt ook wel de ‘slok’ genoemd, omdat het vroeger als een drankje werd toegediend.

De schildklier neemt het meeste radioactieve jodium op, de rest verlaat het lichaam via de urine, de ontlasting en via zweet. Het radioactieve jodium zit in de schildklier, zendt straling uit en zorgt ervoor dat een deel van de schildkliercellen daardoor vernietigd worden. Hoeveel cellen vernietigd worden is afhankelijk van de dosis. Van het radioactieve jodium dat in de schildklier is opgenomen is na een week de helft verdwenen, en na 14 dagen driekwart enz. Dat komt omdat het radioactieve jodium verandert in een andere niet radioactieve stof. Na een aantal weken is de radioactiviteit uitgewerkt.

Voorbehandeling

Voorafgaande aan de behandeling kan de patiënt op een dieet worden gezet met een laag jodiumgehalte, om opname van jodium tijdens de behandeling maximaal te maken. Vaak wordt voorafgaande aan de behandeling met radioactief jodium een voorbehandeling gegeven met schildklierremmers (meestal thiamazol) om de schildklier tot rust te brengen. De thiamazol moet wel minimaal drie tot vijf dagen voor behandeling met radioactief jodium worden gestaakt.

Nazorg

Afhankelijk van de dosis radioactief jodium die je krijgt, moet je soms na de behandeling enkele dagen in isolatie in een speciaal daarvoor ingerichte kamer in het ziekenhuis verblijven, waarbij de urine en ontlasting apart verzameld wordt. Op basis van stralingsmetingen kun je na enkele dagen naar huis. Voor de eerste weken na de behandeling krijg je een aantal leefregels mee naar huis. je kunt namelijk andere personen in lichte mate blootstellen aan straling. Het gevaar voor volwassenen is beperkt en door de leefregels wordt het gevaar nog verder beperkt. Kinderen in de groei zijn gevoeliger voor straling. Om dezelfde reden gelden leefregels voor contact met zwangere vrouwen.

De belangrijkste leefregels zijn:

  • houdt afstand (bij voorkeur meer dan twee meter)
  • beperk de contacttijd tot een half uur per dag (bij een afstand van minder dan twee meter)
  • vermijd direct lichamelijk contact met kinderen jonger dan tien jaar, houdt afstand, laat ze door anderen verzorgen
  • vermijd contact met zwangere vrouwen

De duur van deze leefregels hangt af van de dosis radioactief jodium die je hebt gekregen. In het algemeen gaat het om één tot enkele weken. De arts zal je hierover uitsluitsel geven. Het kan drie tot zes maanden duren voor het resultaat van de behandeling duidelijk is.

Drie tot vijf dagen na de behandeling met radioactief jodium kan de behandeling met schildklierremmers gedurende ongeveer drie maanden worden hervat om terugkeer van klachten van hyperthyreoïdie te voorkomen.

Afweging radioactief jodium of operatie

Op de pagina Operatie staat een overzicht van afwegingen voor de keuze radioactief jodium of operatie.