Oorzaken

Vormen van hyperthyreoïdie

Er zijn verschillende oorzaken van een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie). De meest voorkomende is de ziekte van Graves.

Overige oorzaken:

Subklinische hyperthyreoïdie

Een bijzondere situatie doet zich voor als de TSH in het bloed licht afwijkend (te laag) is terwijl de FT4 niet afwijkend is. Dan spreekt men van subklinische hyperthyreoïdie.

Meer lezen over subklinische hyperthyreoïdie