Oorzaken (vormen)

Vormen van hyperthyreoïdie

Subklinische hypothyreoïdie

Een bijzondere situatie doet zich voor als de TSH in het bloed licht afwijkend (licht verhoogd) is terwijl de FT4 niet afwijkend is. Dan spreekt men van subklinische hyperthyreoïdie.

Meer lezen over subklinische hyperthyreoïdie