Praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk  

Schildklierspreekuur in opkomst?

Elke huisartsenpraktijk heeft minstens tientallen schildklierpatiënten. Er vindt een ontwikkeling plaats waarbij praktijkondersteuners (POH) ook betrokken worden bij de begeleiding van schildklierpatiënten. Doorgaans worden met name patiënten met chronische aandoeningen zoals reuma en diabetes begeleid. De praktijk laat zien dat het ook zeer nuttig is om mensen met een schildklieraandoening door een praktijkondersteuner te laten begeleiden.

“Omdat een deel van de reuma- en diabetespatiënten een grotere kans heeft op andere auto-immuunziekten, zoals de ziekte van Hashimoto (hypothyreoïdie) en de ziekte van Graves (hyperthyroïdie) kunnen wij als praktijkondersteuners ook een rol spelen bij een (vroegtijdige) diagnosestelling.”

Praktijkondersteuners kunnen gratis praktische hulpmiddelen downloaden of bestellen bij SON.

Ga naar materialen voor zorgprofessionals

Schildklierspreekuur bij praktijkondersteuner Grimminck

Onderstaand artikel is een fragment uit het artikel ‘Schildklier Organisatie Nederland (SON), Alles rondom de schildklier vind je hier’, verschenen in ‘de POH’, het tijdschrift voor en door Praktijkondersteuners, juni 2018 (NVvPO).

“Schildklierspreekuur levert kwaliteitsslag op”

“We hebben in de praktijk 85 patiënten met hypothyreoïdie. Als praktijkondersteuner krijg ik ze, eens in de zoveel tijd, allemaal te zien. De afspraak geeft de patiënt structuur en zorgt voor regelmatige controles. Instellen kost sowieso tijd en is een proces van kleine aanpassingen. Daar is aandacht voor tijdens het spreekuur. Ik vraag hoe men zich voelt en of men klachten heeft. Zijn er zaken die erger worden of juist klachten die afnemen? We gebruiken hiervoor klachtenlijsten omdat patiënten vaak niet weten wat er wel en niet bij hoort.

Medicijnwissel

Vooral de afgelopen tijd is het belang van het spreekuur – wederom – aangetoond. Met het niet beschikbaar zijn van bepaalde medicijnen en de medicatiewisselingen is het goed dat wij samen vinger aan de pols houden. Patiënt én praktijkondersteuner samen. Leidraad zijn de NHG-richtlijnen. Wat ik zo waardevol vind aan het spreekuur is dat men kennis krijgt over de schildklieraandoening en bijbehorende klachten, daardoor (meer) therapietrouw is en zich snel meldt als men vermoedt dat de schildklier uit balans is.

Instellen luistert nauw

Door onvoldoende kennis over de aandoening kan de patiënt in een verkeerd medisch circuit terechtkomen, bijvoorbeeld bij de fysiotherapeut of psychiater. Die snelheid levert winst op, als ik het zo ‘plat’ mag zeggen. Door iets aan te passen aan de instelling voelt de patiënt al verschil en zal veel beter blijven functioneren, wat de kwaliteit van leven ten goede komt. Echt, ik kan een schildklierspreekuur elke huisartsenpraktijk aanraden. Het is een kwaliteitsslag voor patiënten.”

Spread the word
Patiënten kunnen bij SON terecht voor betrouwbare informatie en ervaringen uitwisselen met andere mensen met een schildklieraandoening via de website www.schildklier.nl en onze (besloten) facebookpagina’s.