Schildklierverpleegkundigen

Op deze pagina vind je een overzicht van ziekenhuizen waar samenwerking plaatsvindt tussen internist(-endocrinoloog) en schildklierverpleegkundigen.* 

In Nederland bieden alle ziekenhuizen schildklierzorg, aangeboden door de polikliniek Interne Geneeskunde. In een ziekenhuis behandelt een internist of internist-endocrinoloog schildklieraandoeningen.

Steeds meer ziekenhuizen bieden uitgebreidere of multidisciplinaire schildklierzorg aan. Dit betekent dat er naast een internist / internist-endocrinoloog ook een verpleegkundig specialist, gespecialiseerd verpleegkundige of physician assistent aanwezig is. De praktische invulling van de functie en de manier van werken kan per ziekenhuis verschillen.

In de meeste gevallen bieden zij, naast verpleegkundige zorg, ook informatie, voorlichting, begeleiding en ondersteuning tijdens de behandeling. Onderaan het scherm ziet u beschrijvingen van de diverse functies.

Overzicht ziekenhuizen met schildklierverpleegkundigen*

Amersfoort

Meander Medisch Centrum

Polikliniek Interne geneeskunde / Endocrinologie

Patiënten met een schildklieraandoening kunnen terecht bij de endocrinologie verpleegkundige.

Apeldoorn

Gelre ziekenhuis Apeldoorn

Polikliniek Endocrinologie

Op de polikliniek is een verpleegkundig specialist in opleiding.

Arnhem

Rijnstate ziekenhuis

Schildkliercentrum

In het Schildkliercentrum werken schildklierverpleegkundigen.

Deventer

Deventer Ziekenhuis

Polikliniek Interne geneeskunde

Op de polikliniek interne geneeskunde is een verpleegkundig consulent schildklier (endocrinologie) werkzaam. Zij begeleidt alle voorkomende schildklieraandoeningen.

Dordrecht

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Polikliniek Interne Geneeskunde

Op de polikliniek zijn schildklierverpleegkundigen (endocrinologieverpleegkundigen) werkzaam.
In de folder kunt u lezen hoe het verpleegkundig spreekuur verloopt.

Eindhoven

Maxima Medisch Centrum

Polikliniek interne geneeskunde

In het Maxima Medisch Centrum werkt een verpleegkundig specialist schildklier.


Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Polikliniek Inwendige geneeskunde (Endocrinologie)

Op de poli Interne Geneeskunde zijn twee endocrinologie-verpleegkundigen werkzaam.

Emmen

Scheper Ziekenhuis

Polikliniek interne geneeskunde

Op de poli is een endocrinologie-verpleegkundige werkzaam.

Groningen

Martini ziekenhuis

Schildklierpolikliniek

Op de Schildklierpolikliniek is een Physician assistent werkzaam.

Maastricht

Maastricht UMC

Polikliniek endocrinologie

Op de poli is een endocrinologie-verpleegkundige betrokken bij de behandeling van schildklierkankerpatiënten.

Nijmegen

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Schildklier polikliniek

Op de schildklier polikliniek zijn verpleegkundig specialisten werkzaam.

In het filmpje van het CWZ legt de verpleegkundig specialist (VS) uit wat haar rol is in de behandeling. En hoe de samenwerking tussen VS en patiënt leidt tot een betere behandeling én kwaliteit van leven van de patiënt.

De schildklier polikliniek is onderdeel van de polikliniek interne geneeskunde.


Radboudumc

Polikliniek schildklier

Binnen het Radboudumc zijn de verpleegkundig consulenten-endocrinologie betrokken bij de behandeling van schildklierkankerpatiënten.

Rotterdam

Erasmus MC

Schildkliercentrum

In het schildkliercentrum is een multidisciplinair team werkzaam.

Sittard-Geleen

Zuyderland Medisch Centrum

Schildkliercentrum Zuyd

In het Schildkliercentrum werkt een multidisciplinair team waaronder een verpleegkundig specialist.

Het filmpje van Schildkliercentrum Zuyd laat zien wat je kunt verwachten bij een doorverwijzing naar dit centrum.

Utrecht

UMC Utrecht

Polikliniek endocrinologie

Op de  Polikliniek endocrinologie is een verpleegkundig specialist werkzaam.

Venlo

Vie Curie

Schildklierpoli

Op de Schildklierpoli is een verpleegkundig specialist werkzaam.

Zaandam

Zaans Medisch Centrum

Polikliniek Interne Geneeskunde / endocrinologie

Patiënten met een schildklieraandoening en patiënten met schildklierkanker kunnen terecht bij de verpleegkundig specialist.

Zwolle

Isala

Polikliniek Interne Geneeskunde / endocrinologie

Een internist-endocrinoloog en een endocrinologie verpleegkundige houden hier een gecombineerd spreekuur.


*Voor zover bekend bij SON. De informatie is afkomstig van betrokken ziekenhuizen, zorgverleners en openbare bronnen.

Aanmelden en correcties
Het huidige overzicht is een eerste aanzet en wellicht niet compleet. Beschikt uw ziekenhuis ook over een combinatie van specialist – schildklierverpleegkundige en staat het niet in het overzicht vermeld? Wij vernemen het graag. Zo kunnen wij gezamenlijk de kwaliteit van de lijst vergroten. Stuur een e-mail naar info@schildklier.nl
Zorgverleners kunnen op de pagina Zorgprofessionals praktische materialen downloaden en bestellen.

Over de verschillende functies

Internist

Interne geneeskunde of inwendige geneeskunde is in Nederland de benaming van een specialisme in de geneeskunde dat zich bezighoudt met het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van de inwendige organen van de volwassen patiënt. Een arts die zich hierin gespecialiseerd heeft is een internist. Denk aan hart-, long-, schildklier-, nier-, lever en andere buikorganen.

Internist-endocrinoloog

Endocrinologie is het vakgebied van de geneeskunde, dat zich bezig houdt met de chemische boodschappers van het lichaam, de hormonen, en de stofwisseling.

Een endocrinoloog onderzoekt en begeleidt patiënten met complexe hormoon aandoeningen en stofwisselingsziekten, zoals diabetes mellitus, schildklierafwijkingen, metabole botziekten, hypofyse en bijnierproblemen, groei en geslachtsklieraandoeningen, vetstofwisselings- en voedingsproblemen, en (aangeboren) stofwisselingsstoornissen.

Lees meer 


Verpleegkundig Specialist

Verpleegkundigen Specialisten zijn oorspronkelijk HBO-opgeleide BIG-geregistreerde verpleegkundigen (Bachelor of Nursing) die tevens een tweejarige, en in sommige gevallen driejarige, NVAO-geaccrediteerde masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (MANP) hebben voltooid.

De Verpleegkundig Specialist heeft veelal jarenlange ervaring als (Bachelor) verpleegkundige in de directe zorg voor patiënten/cliënten. Hij/zij weet wat de mogelijkheden zijn voor de verzorging/behandeling van lichamelijke/geestelijke klachten, de verpleegkundige bril.
De Verpleegkundig Specialist heeft geleerd om ook met een medische bril op naar lichamelijke/geestelijke klachten te kijken, en is wettelijk bevoegd om een behandeling te starten, bijvoorbeeld met medicijnen.

Tijdens de MANP-studie heeft de Verpleegkundig Specialist ook geleerd om beide brillen afwisselend op te zetten, of beide tegelijk, om zo te zorgen voor goede verpleegkundige en goede medische zorg.
Uiteraard overlegt de Verpleegkundig Specialist zo nodig met andere disciplines in het behandelteam, om veilige zorg te garanderen bij complexe problemen.
Bron: V&VN


Gespecialiseerd verpleegkundige

De term gespecialiseerd verpleegkundige (GV) is geen wettelijke titel, maar wordt wel in de praktijk gebruikt. Dit zijn verpleegkundigen die zich door middel van een, meestal door het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) geaccrediteerde, vervolgopleiding verder hebben gespecialiseerd in een bepaald werkveld (red.: bijvoorbeeld schildklierzorg).Bron:  V&VN


Physician Assistant

Het beroep Physician Assistant ligt volledig in het medische domein en dient (mede) ter verlichting van taken van de medisch specialist. Ook moet de PA de kwaliteit en effectiviteit van de zorg verhogen, mede dankzij een grotere continuïteit van kennis en ervaring in vergelijk met bijvoorbeeld (de vaak tijdelijke) arts assistenten. Deze aparte rol en functie-inhoud staan centraal in de opleiding die op beide aspecten veel nadruk legt.

De PA wordt breed medisch opgeleid en verdiept zich in de gehele breedte van het specialisme waar hij/zij werkzaam is. De PA wordt ingezet op taken die vergelijkbaar zijn met die van de arts-assistent: opname, polikliniek, zaalarts, poliklinische (OK). De taken worden dus in de praktijk bepaald.
Bron: NAPA.nl


Endocrinologie verpleegkundige

Endocrinologie verpleegkundigen hebben een opleiding/cursus gevolgd aan de Radboudumc Health – Academy: de Cursus Endocrinologie Verpleegkunde (CEV). Deze opleiding is gericht op verpleegkundigen die werkzaam zijn in de intra- of extramurale zorg van endocrinologische patiënten.