Coronavirus en schildklier

Twee interessante artikelen over vaccinatie en schildklieraandoening

1. ‘Ontregeling schildklier na de prik’

Vermoeidheid, hoofdpijn, reactie op de prikplek, spierpijn, koude rillingen, koorts en gewrichtspijn. Het zijn vaak voorkomende bijwerkingen na een coronavaccinatie, ook bij mensen met een schildklieraandoening.
Maar sommigen ervoeren ook een verergering van bestaande klachten of een ontregeling van de schildklier. Wat ziet, hoort en weet Bijwerkingencentrum Lareb hierover?

Ga naar het artikel

Schildklier Organisatie Nederland (SON) plaatst artikelen uit Schild magazine, het kwartaalblad van SON, doorgaans pas na twee jaar. Artikelen over het coronavirus en – vaccinatie plaatsen we direct in zijn geheel omdat we vinden dat iedereen, en niet alleen donateurs, hiervan kennis moeten kunnen nemen. Dit vanwege het brede belang.
Toch een verzoek: ben je nog geen donateur van SON overweeg dan je aan te melden. Zo kunnen wij doen waar mensen met (bij)schildklieraandoeningen behoefte aan hebben. Bekijk onze plannen voor ‘goede schildklierzorg’. Suggesties zijn altijd van harte welkom! Schrijf naar communicatie@schildklier.nl

Lees meer over Schildklier Organisatie Nederland en donateur worden.

2. Conclusies overzichtsartikel corona-onderzoek

Sinds de start van de covid-19 vaccinatie zijn diverse internationale artikelen verschenen over één of enkele gevallen waarbij schildklierproblemen na vaccinatie optraden. Om meer inzicht te krijgen hebben enkele onderzoekers recent alle gepubliceerde artikelen hierover doorgespit en de resultaten samengevat in een overzichtsartikel ‘Thyroid Inconveniences With Vaccination Against SARS-CoV-2: The Size of the Matter. A Systematic Review.’

De onderzoekers wilden inzicht krijgen in:

 • hoe vaak komen schildklierproblemen voor na covid-19 vaccinatie
 • welke schildklierproblemen komen dan het meeste voor
 • hoeveel tijd zit er tussen vaccinatie en het optreden van schildklierproblemen
Lees hier de conclusies

Op deze schildklier-coronapagina’s vind je verder:

Schildklier Organisatie Nederland biedt over ‘corona’ alleen informatie aan die afkomstig is van betrouwbare bronnen en wetenschappelijk is onderbouwd, zoals de rijksoverheid, het RIVM en officiële patiëntenorganisaties.

Bijwerking melden

Heb je last van een bijwerking van een vaccinatie? Meld dit dan bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Ook als je niet zeker weet of jouw klacht een bijwerking van het vaccin is, kun je toch een melding doen.

13 veelgestelde vragen en antwoorden

Coronavirus en vaccins (laatste update 14-12-2021)

1. Hoe werken virussen?
Virussen zijn kleine organismen. Zo klein, dat je ze met een gewone microscoop niet kunt zien. Om te kunnen (blijven) bestaan, heeft een virus gastcellen van bijvoorbeeld een mens nodig. Het virus dringt dan door in de gezonde cellen en gaat zich daar vervolgens vermeerderen. Razendsnel maakt de cel een grote hoeveelheid virusdeeltjes. De nieuwe virusdeeltjes die vrijkomen besmetten op hun beurt weer nieuwe cellen. Zo word je als drager van het virus ziek.

Zodra je immuunsysteem deze viruscellen ontdekt, gaat het aan het werk om onder andere antistoffen aan te maken. Die proberen het virus kapot te maken. Die antistoffen blijven nog een tijd in het lichaam, ook als je inmiddels genezen bent. Aan de hand van die antistoffen kun je zien of je besmet bent geweest.
Bron: RIVM

De video van prof. Savelkoul op deze pagina geeft een goed beeld van het proces.

2. Hoe werken vaccins?
Een vaccin doet een besmetting na zonder dat het de ziekte veroorzaakt. Daardoor leert je afweersysteem om te gaan met de infectie waardoor je bij een volgende besmetting minder of niet ziek wordt.

Meer lezen op de website van het RIVM >>

3. Hoe wordt een vaccin gemaakt?
De ontwikkeling van een vaccin vindt als volgt plaats:
 1. farmaceutische ontwikkeling van het vaccin
 2. laboratoriumstudies
 3. klinische testfase (veiligheid, efficiëntie, immuunrespons) in drie verschillende fases:
  a. fase 1 met 20-100 vrijwilligers
  b. fase 2 met enkele honderden vrijwilligers
  c. fase 3 met duizenden vrijwilligers
 4. evaluatie en goedkeuring (EMA en Europese commissie)
 5. productie vaccinmonitoring van de veiligheid en efficiëntie

Bron: EMA

Nieuw schema:

overzicht fasen vaccinatieontwikkelingBron: KNVM

4. Is het corona-vaccin wel veilig? (o.a. voor zwangere vrouwen)
“De ontwikkeling en goedkeuring van de vaccins gaat zo snel; is dat wel veilig?”

Normaal worden alle stappen achtereenvolgens genomen. Door de acute noodzaak van de pandemie zijn meer mensen en middelen ingezet zodat de stappen in kortere tijd kunnen worden doorlopen. Bij de ontwikkeling van het COVID vaccin overlappen de stappen elkaar deels.

vaccinontwikkeling normaal en bij corona

Daarnaast, de gebruikte vaccintechnieken zijn niet nieuw. Vaccinaties stammen uit de 18e en 19e eeuw. Modernere varianten bestaan al tientallen jaren. Enkele van de nieuwe vaccins tegen het coronavirus (zogenoemde mRNA-vaccins) zijn wel nieuwer, maar bestaat ook al sinds begin deze eeuw. De ontwikkelaars borduren dus voort op bestaande kennis. En dat versnelt niet alleen de ontwikkeling van het coronavaccin, maar ook de beoordeling ervan. Alles wat al eerder is beoordeeld, hoeft nu niet opnieuw. Dat scheelt kostbare tijd, zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid.
Bron: EMA

Testen: grote groepen
De veiligheid van vaccins wordt uitvoerig getest in grootschalige, internationale studies. Bij de coronavaccins zijn die zelfs nog groter dan bij andere vaccins: 30 tot 60 duizend mensen doen mee. Dankzij die studies zien we of er bijwerkingen kunnen optreden en welke dat zijn. De meeste bijwerkingen worden binnen zes weken na vaccinatie zichtbaar. Dat weten we uit andere vaccinstudies.
Bron: CBG

Zwangere vrouwen en corona-vaccinatie
Het RIVM adviseert alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren met een mRNA-vaccin. mRNA-vaccins zijn de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna.

Voor zover bekend lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om besmet te worden met coronavirus: ze lijken niet ontvankelijker voor het virus dan personen die niet zwanger zijn. Zwangere vrouwen hebben wél meer risico om ernstig ziek te worden van COVID-19. Daarom is het advies dat zij zich laten vaccineren met een m-RNAvaccin en is het belangrijk om de geldende maatregelen goed op te volgen.
Lees meer over het coronavirus en zwangerschap bij onderstaande bronnen:
RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/veiligheid-coronavaccin/zwangerschap-en-coronavaccinatie

Onverwachte bijwerkingen (monitoring)
Binnen het project ACCESS (vACcine Covid-19 monitoring ReadinESS) is op Europees niveau gestart met het bestuderen van de effectiviteit, het aantal vaccinaties en de veiligheid van de vaccins in de gebruiksfase. Dit gebeurt op verzoek van het EMA: Nederlandse onderzoekers werken hierbij samen met 22 internationale organisaties (waaronder het RIVM, Bijwerkingencentrum Lareb en het PHARMO instituut). Grote aantallen gegevens uit de gezondheidssystemen van verschillende landen worden samengebracht en geanalyseerd in één internationale databank.
Bron: CBG

Coronavaccins en schildklieraandoeningen

5. Krijg ik voorrang bij vaccineren? (ben ik kwetsbaar?)
Gestart wordt met het vaccineren van de meest kwetsbaren. Het hebben van een schildklieraandoening maakt niet dat je om die reden als kwetsbaar wordt gezien en daarmee een hogere prioriteit zou krijgen bij vaccineren.
Je zit wel in een groep van kwetsbaren als je:
 • immuniteitonderdrukkende medicijnen gebruikt, waaronder prednison voor de oogziekte van Graves.
 • bij schildklierkanker een behandeling ondergaat met multi-kinaseremmers (zoals Lenvatinib of Sorafenib) of chemotherapie. Je oncoloog/behandelaar kan je hierover verder advies geven.

Bron: British Thyroid Foundation

6. Is het coronavaccins veilig voor mij als schildklierpatiënt?
Net als alle vaccins, zijn de Covid-19 vaccins onderworpen aan strenge testen. Alle ontwikkelingsfasen zijn volledig doorlopen. Net als bij andere vaccinatieprogramma’s, is er geen bekende reden waarom iemand met een schildklieraandoening het vaccin niet zou moeten krijgen. Aangezien schildklieraandoeningen vaak voorkomen is het zeker dat bij testen ook patiënten met schildklierziekten zijn opgenomen; er zijn vooralsnog geen significante bijwerkingen waargenomen. Het wachten is op de volledige publicatie van de onderzoeksresultaten om in detail inzicht te krijgen in patiënten met schildklieraandoeningen die in deze studies zijn onderzocht.
Bron: British Thyroid Foundation
7. Word ik ziek van het vaccin?
Sommige mensen zullen milde symptomen krijgen na vaccinatie, zoals spierpijn of een licht verhoogde temperatuur. Dit is de reactie van het lichaam op het vaccin en wordt niet veroorzaakt door de ziekte zelf. Als je je zorgen maakt over allergieën, vind je hier een volledige lijst van alle ingrediënten in een goedgekeurd vaccin.
Bron: British Thyroid Foundation

Corona-infectie en schildklier

Deze drie vragen en antwoorden zijn eerder gepubliceerd (mei/juli 2020), gecontroleerd door de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad (MAR) van SON.

8. Ben ik vatbaarder voor het corona (COVID-19) virus als ik een (auto-immuun) schildklierziekte heb (ziekte van Graves en – Hashimoto)?
Volgens de huidige inzichten loop je net zoveel kans als een gezond persoon om besmet te raken. De kans op besmetting kun je verkleinen door je te houden aan de hygiëneregels en door sociale contacten te vermijden.
9. Als ik het coronavirus krijg, word ik dan zieker met de ziekte van Graves of – Hashimoto?
Bij mensen met een (auto-immuun) schildklierziekte is tot op heden géén verhoogd risico gevonden. Ook bij andere virale infecties wordt geen verhoogd risico gevonden. Het deel van het immuunsysteem dat verantwoordelijk is voor de afweer tegen virale infecties zoals het coronavirus lijkt daarom bij patiënten met auto-immuunschildklierziekten niet aangedaan. Schildklierpatiënten hebben dus in principe geen verminderde weerstand tegen infecties en zijn dus geen kwetsbare groep (tenzij er onderliggende andere gezondheidsproblemen aanwezig zijn die onder de risicogroepen vallen).

Schildklieraandoeningen komen relatief veel voor. Als het coronavirus een extra groot probleem zou zijn voor schildklierpatiënten zou dit naar verwachting naar boven zijn gekomen bij de analyse van de situatie en gevolgen in China. Dit is niet het geval. Er is vooralsnog geen bewijs dat mensen die niet optimaal zijn ingesteld meer risico lopen op complicaties bij virusinfecties. Maar het is niet uitgesloten dat mensen met een ongecontroleerde schildklierziekte (mensen die recent zijn gestart met schildkliermedicatie of mensen die hun schildkliermedicatie heel onregelmatig innemen) mogelijk een hoger risico lopen op complicaties voor het coronavirus of andere ziekteverwekkers.

10. Zorgt medicijngebruik voor mijn schildklieraandoening voor onderdrukking van mijn immuunsysteem?
Levothyroxine, thiamazol (Strumazol) en carbimazol en propylthiouracil (PTU) zijn géén afweeronderdrukkende medicijnen. Dit betekent dat zij het immuunsysteem niet veranderen of verzwakken. Bij mensen die behandeld worden met een hoge dosis prednison voor de oogziekte van Graves kan de afweer door de medicijnen wel onderdrukt worden. In dat geval is er een hoger risico op ernstiger gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Een volledige vaccinatie beschermt tegen ernstige gevolgen van corona. Advies: verander je medicatie niet zonder overleg met je behandelaar!

Weerstand op peil houden of verhogen

11. Hoe zorg je voor een goede weerstand?
Besmetting met corona kun je niet voorkomen met een gezonde leefstijl. Maar door gezond te eten, genoeg te slapen en regelmatig te bewegen, blijft je algehele weerstand zo hoog mogelijk. Met een goede weerstand is je lichaam beter in staat om ziekmakende bacteriën en virussen te bestrijden en word je vaak minder snel of hevig ziek. Mocht je toch ziek worden, dan herstel je meestal sneller.
Meer lezen bij het Voedingscentrum >>
12. Bestaan er supplementen die helpen tegen het coronavirus?
Nee. Er zijn geen voedingssupplementen die helpen tegen het coronavirus.
Bron: Voedingscentrum
13. Ik maak mij zorgen om corona, de gevolgen, mijzelf …. Waar kan ik terecht?
Ben je somber of gespannen door het coronavirus?
Op de website steunpuntcoronazorgen.nl lees je waar je terecht kunt.

Artikelen over corona en de schildklier, verschenen in Schild magazine

De Twijfeltelefoon

Twijfel je over de coronavaccinatie of wil je medisch advies of het in jouw situatie veilig is om je te laten vaccineren? Met die vragen kun je terecht bij de Twijfeltelefoon: 088 – 7 555 777. De Twijfeltelefoon is dagelijks bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 13.00 uur. Op dit 088-nummer zijn de gebruikelijke belkosten van toepassing.
Bekijk ook de Veel gestelde vragen op de website twijfeltelefoon.nl. De Twijfeltelefoon is een initiatief van het Erasmus MC i.s.m. enkele umc’s.

Doneerbutton