Patiëntenrechten

Zowel jij als patiënt alsook je zorg/-hulpverlener hebben rechten en plichten in de onderlinge relatie.

Op de website van Patiëntenfederatie Nederland* staan dossiers van patiëntenrechten:

Recht op inzage eigen medisch dossier

Bloedwaarden opvragen

Je hebt het recht om je medisch dossier in te zien of op te vragen als je dat wilt. Dit is in de wet vastgelegd per 1 juli 2020. Bijna alle ziekenhuizen en steeds meer huisartspraktijken beschikken over een online patiëntenportaal. Je moet je hier wel vaak zelf voor aanmelden bij de praktijk. Je kunt ook een (digitale) kopie ontvangen. Een kopie van je medisch dossier kent regels, maar van je ‘schildklierbloedwaarden’ kun je altijd gratis een kopie krijgen. Lees meer tips.

*Patiëntenfederatie Nederland is een koepelorganisatie voor patiëntenorganisaties. SON is hiervan lid.