Patiëntenrechten

Zowel jij als patiënt alsook je zorg/-hulpverlener hebben rechten en plichten in de onderlinge relatie.

In het e-book Patiëntenrechten* vind je negen onderwerpen:

  • Je rechten als patiënt (WGBO)
  • Het medisch dossier
  • Een tweede mening of second opinion vragen
  • Vragen over de huisarts
  • Het geven van toestemming voor behandelingen
  • Je hebt een klacht over de zorg. Wat nu?
  • Wie beslist als jij dit niet zelf kunt?
  • Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten

Het e-book is naast online inzage ook te delen, (in delen) te downloaden en te printen.

Ga naar het e-book Patiëntenrechten

 

Recht op inzage eigen medisch dossier

Patiënten hebben het recht om hun medisch dossier in te zien of op te vragen als zij dat willen. Per 1 juli 2020 geldt de wet dat iedereen zijn dossier kosteloos digitaal mag inzien. Vaak gaat het inzien nu nog via het patiëntenportaal van de zorgverlener. Ook kunnen patiënten een (digitale) kopie ontvangen.

TIP
SON heeft een overzicht van ziekenhuizen met een digitaal dossier.

 

*Het e-book Patiëntenrechten is een uitgave van Patiëntenfederatie Nederland. SON is lid van deze koepelorganisatie.