Woordvindings problemen

Van een woordvindingsprobleem (woordvindstoornis) heeft iedereen wel eens last. Je wilt iets zeggen, maar je kunt niet of niet snel genoeg op het woord komen. Het ligt op het puntje van je tong maar je kunt er niet opkomen. (woordvindingsproblemen)

Als je weet hoe de hersenen in elkaar zitten en functioneren is het niet verbazend dat niet op woorden kunnen komen een klacht kan zijn. De betekenis, de spelling en de vorm (groot of klein) van woorden liggen namelijk op verschillende plaatsen in onze hersenen opgeslagen. Daarom is het naar boven halen van het juiste woord soms zo moeilijk. Bij sommigen komt een woordvindstoornis vaker voor dan normaal, zoals bij mensen met een hersenbeschadiging of een neurologische aandoening zoals een beroerte.

Woordvinding en de schildklier

Het is een klacht die we ook horen bij mensen met een schildklieraandoening. Een oproep op de SON-facebookpagina leverde in één week 400 reacties op: een hoge mate van herkenning en verbazing dat er een relatie kan zijn met de schildklier.

Als je schildklier niet goed werkt, raakt je stofwisseling ontregeld. Dit kan leiden tot een groot aantal klachten waaronder geheugenverlies en concentratiestoornis. Daarnaast kun je (periodiek) last hebben van ernstige/uitputtende vermoeidheid. Het is niet verbazend dat als je last van deze klachten hebt, je meer problemen hebt met het vinden van woorden. Je brein functioneert dan niet optimaal, draait soms op een ‘laag pitje’.

Overprikkeling

Ook overprikkeling kan leiden tot moeite met het vinden van woorden: overmatige spanning, zoals in een drukke periode met veel zorgen of stress belasten je hersenen bovenmatig. Dit kan het vinden van woorden extra moeilijk maken.

Hoe ga je er mee om?

diagram met oplossingen bij wordvindingsprobleem

Uit de reacties op de oproep op de SON-facebookpagina blijkt dat mensen met een schildklieraandoening er zeer verschillend mee omgaan:

Tips voor het ‘anders verwoorden’

  • omschrijf het woord dat je wilt zeggen (auto: het rijdt en heeft 4 wielen)
  • gebruik een synoniem (dessert: toetje)
  • maak een zin die je gesprekspartner met het gezochte woord kan aanvullen (bioscoop: een film draait in de …)
  • beeld het woord uit of wijs het aan

Meer over ons brein en taal

Nieuw onderzoek toont aan dat woordbetekenissen opgeslagen liggen verspreid over ons hele brein, in beide hersenhelften. Dit proces gebeurt bij groepjes van woorden die inhoudelijk bij elkaar horen. Op een interactief 3D-brein zijn de locaties van vele duizenden woorden in kaart gebracht.

Bekijk het interactieve brein met alle woorden via deze Engelstalige video:

(kies bij het tandwieltje eerst voor Ondertiteling en vervolgens voor Automatische vertaling en Nederlands)

Meer over:

Bronnen: