Schildkliermedicijnen en vergoeding

Je vindt hier informatie over de vergoeding van (schildklier)medicijnen, het eigen risico, eigen bijdrage en preferentiebeleid.

Vergoeding medicijnen

De website Medicijnkosten.nl geeft informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. Je kunt nagaan of een geneesmiddel in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) is opgenomen en wordt vergoed vanuit het basispakket en of dat je eventueel zelf nog moet bijbetalen.

De meeste medicijnen die op recept verkrijgbaar zijn, worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Werkzame stoffen, zoals levothyroxine, worden onder verschillende merknamen tegen verschillende prijzen op de markt gebracht. Wat je vergoed krijgt, hangt af van het medicijnbeleid van je zorgverzekeraar.

Medicijnen waarvoor soms moet worden (bij)betaald:

Op de website van de Consumentenbond vind je veel informatie over het medicijnbeleid en vergoedingen.

Veel gestelde vragen

Bron: website van Patientenfederatie Nederland.

Niet wisselen van merk

Als een merk levothyroxine niet (geheel) wordt vergoed, wordt soms voorgesteld om over te stappen op een merk dat wel vergoed wordt. Weet dat, als je goed bent ingesteld op een bepaalde merk levothyroxine, wisselen van merk sterk wordt afgeraden omdat je dan ontregeld kunt raken. Daarom staat levothyroxine sinds kort op de zgn. ‘rode lijst’ in de Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen. Op deze lijst staan medicijnen die in principe niet gewisseld mogen worden. 

Over Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

GLI is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Sterk overgewicht of obesitas komt vaak voor bij mensen met een te traag werkende of afwezige schildklier.

GLI kan worden vergoed vanuit het basispakket. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. O.a. dat het GLI-programma is opgenomen op de website van Loket gezond leven van het RIVM.

Lees meer over GLI en vergoeding

Eigen risico en eigen bijdrage

Als het gaat om zicht hebben op vergoeding is het ook belangrijk om inzicht te hebben in begrippen als eigen risico en eigen bijdrage.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je als verzekerde moet betalen voor de kosten die uit het basispakket wordt vergoed. Het eigen risico geldt per jaar en per persoon vanaf 18 jaar. Er is verschil tussen het verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico.

In 2024 is het verplichte eigen risico 385 euro. Geneesmiddelen tellen mee voor je eigen risico.

Verplicht eigen risico

De eerste € 385 moet je als verzekerde zelf betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Het is mogelijk dat de zorgverzekeraar de rekening voor het eigen risico pas enkele maanden nadat kosten voor zorg zijn gemaakt verstuurt.
Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) (basispakket). Zoals een bezoek aan de medisch specialist in het ziekenhuis, medicijnen en spoedeisende hulp.

Eigen bijdrage

Voor sommige ziektekosten uit het basispakket betaal je ook een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor medicijnen, kraamzorg en hoortoestellen. Als er een eigen bijdrage geldt, dan moet je deze bijdrage eerst betalen, voordat het eigen risico moet worden betaald. De overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die bijdrage is.

In 2024 is de eigen bijdrage maximaal 250 euro per verzekerde per jaar.

Eerst eigen bijdrage en daarna eigen risico

Heb je zorg gekregen waarvoor bovenop het eigen risico ook een eigen bijdrage geldt? Dan geldt:

  • Je betaalt eerst de eigen bijdrage (max. €250).
  • Het bedrag dat overblijft valt vervolgens onder het verplicht eigen risico (max. €385).
  • Het bedrag dat daarna overblijft valt onder het vrijwillig eigen risico (als je dat hebt).
  • Het bedrag dat dan overblijft betaalt de zorgverzekeraar.