Bouw de brug tussen werk en gezondheid voor beter werk(behoud) bij ziekte

Samenwerkende Organisaties Arbeid & Gezondheid (Patiëntenfederatie Nederland, Long Alliantie Nederland, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en de Vereniging voor mensen met Constitutioneel Eczeem) boden recentelijk een manifest aan bij de Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De organisaties willen dat er integraal beleid komt waardoor mensen een (chronische) aandoening of gevolgen daarvan binnen hun mogelijkheden, wensen en behoeften op verantwoorde wijze te kunnen (blijven) werken.

Werk is nog nauwelijks een onderwerp binnen de spreekkamer

Als werkenden een chronische aandoening hebben of leven met de chronische gevolgen van hun ziekte, komt werk in een ander daglicht te staan. Voor hen is behoud van of terugkeer naar werk lastig. De gezondheidszorg in Nederland is vooral gericht op behandelen en genezen van de aandoening en minder op herstel van functioneren in werk en privé. Werk is nog nauwelijks een onderwerp binnen de spreekkamer. Terwijl werk een belangrijk deel van iemands leven is en ervaren wordt als één van de belangrijkste aspecten van kwaliteit van leven.

Actiepunten uit het manifest

In het manifest staan drie actiepunten:

  1. Er moet een interdepartementaal actieprogramma komen vanuit de ministeries SZW en VWS.
  2. Maak van werk een behandeldoel door werk vanaf diagnose op te nemen in het zorg- en behandeltraject.
  3. Arbocuratieve zorg moet binnen de zorgverzekeringswet gefinancierd te worden.

Bekijk hier een korte video over het manifest:

Bron: Patiëntenfederatie Nederland
Download de Position paper van de Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid (PDF)
Afbeelding: Freepik