Drie hoogleraren benoemd

Anita Boelen benoemd tot hoogleraar schildklierhormoon metabolisme

Prof. dr. Anita Boelen is per 1 april 2020 benoemd tot hoogleraar ‘Schildklierhormoon metabolisme, moleculaire en diagnostische aspecten’ aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek van Boelen richt zich op het metabolisme (stofwisseling) en de werking van schildklierhormoon. Prof. Boelen is tevens hoofd van de neonatale hielprik-screening (o.a. congenitale hypothyreoïdie) in de regio. Sinds 2016 is prof. Boelen lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Endocrinologie (NVE) en sinds 2018 voorzitter van de programmacommissie van de Dutch Endocrine Meeting.
Bron: NVE

Peter Bisschop benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde

Prof. dr. Peter Bisschop is per 1 januari 2020 benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Klinische Endocrinologie, aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is opleider Endocrinologie bij Amsterdam UMC, locatie AMC.
Bisschop bestudeert de neuro-endocriene regulatie van de botstofwisseling: het samenspel van hormonen en zenuwen en  hoe dat samen weer een effect heeft op de stofwisseling van organen.

Prof. Bisschop is betrokken bij diverse andere studies. Een voorbeeld is een studie bij vrouwen met een herhaalde miskraam. Als vrouwen meermalen een miskraam krijgen, kan dat duiden op een slecht functionerende schildklier. Veel artsen geven dan schildklierhormoon. Het is echter niet zeker of dit de kans op een miskraam daadwerkelijk verlaagt. Dit is onderwerp van een langlopende studie, waarvan de resultaten in 2022 worden verwacht.
Sinds 2019 is Bisschop voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Endocrinologie (NVE). Prof. Bisschop is de initiator van de NVE Academy, het onderwijsplatform van de NVE.
Bron: NVE en Afdeling In- en Externe Communicatie Amsterdam UMC

Els Nieveen van Dijkum benoemd tot hoogleraar chirurgie

Prof. dr. Els Nieveen van Dijkum is per 16 juni benoemd tot hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder de Endocriene Chirurgie. Nieveen van Dijkum werkt als endocrien en oncologisch chirurg (o.a. schildklierkanker) op locatie AMC. Zij is benoemd in de Faculteit der Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Nieveen van Dijkum is mede-initiator van ACcENT: Amsterdams Centrum voor Endocriene en Neuroendocriene Tumoren.
Prof. dr. Nieveen van Dijkum verwacht dat op het terrein van gepersonaliseerde therapie nog een grote slag geslagen kan worden in het sneller en beter bekijken van een tumor op genetisch niveau. Zo kan voor de individuele patiënt worden bepaald welke behandeling het beste is. Ook de veranderende rol van de patiënt – dat patiënten zich tegenwoordig goed informeren, vragen stellen en willen meedenken met beslissingen – ziet zij als positieve ontwikkeling.

Bron: Amsterdamresearch.org en Somacare