Gezocht: deelnemers gebruikersgroep digitale toegankelijkheid

PGOsupport* wil samen met patiëntenorganisaties digitale zorg toegankelijker maken. Om dit te realiseren wil de organisatie onder andere een gebruikersgroep opzetten voor het organiseren van demo’s door ervaringsdeskundigen in de zorgsector. Met de demo’s wil PGOsupport zorgaanbieders live laten ervaren welke toegankelijkheidsdrempels mensen kunnen ervaren bij digitale zorg.

Wie we zoeken

PGOsupport: “We zoeken nadrukkelijk mensen die digitaal vaardig zijn en die willen dat iedereen – ongeacht zijn of haar beperking – gebruik kan maken van digitale zorg. Zij hebben belangstelling voor en ervaring met (beperkingen bij) bijvoorbeeld persoonlijke gezondheidsomgevingen, patiëntenportalen of andere e-healthtoepassingen. En ze kunnen dat vertalen naar de gewenste toegankelijkheid van deze digitale zorg voor iedereen. Op het moment dat we voornemens zijn een demo te organiseren, worden geïnteresseerden door PGOsupport benaderd voor hun inbreng. Eventuele reiskosten worden vergoed.”

Meer informatie en aanmelden

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Bart Borsje, adviseur digitale toegankelijkheid, via b.borsje@pgosupport.nl of 06 4049 3492. Ook eventuele vragen beantwoordt Bart graag.

Brochure Digitale Zorg voor iedereen

eHealth-monitor 2019 bevestigt noodzaak samenwerking

De jaarlijkse eHealth-monitor van Nictiz en Nivel is gepubliceerd. De monitor laat zien dat zorgverleners overwegend enthousiast zijn over eHealth. Het gebruik blijft echter achter bij het aanbod. Dat geldt voor zowel zorgverleners als voor zorggebruikers/patiënten. Zorgverleners merken nog te vaak dat de techniek niet altijd goed (mee)werkt.

Eén van de aanbevelingen is dat alle betrokken partijen sámen handen en voeten gaan geven aan een verdere inbedding van eHealth in de zorg. Dat wil zeggen: samen zoeken naar een goede aansluiting van eHealth op de zorgpraktijk én een oplossing bieden aan de barrières die er nog liggen.

Het initiatief van PGOsupport om gebruikersgroepen op te zetten voor het organiseren van demo’s door ervaringsdeskundigen in de zorgsector sluit hier goed bij aan.

eHealth monitor 2019 Rapport

* PGOsupport is kennis- en adviespartner voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Ook SON maakt graag gebruik van de expertise van PGOsupport.