JongPIT: voor jongeren met een chronische aandoening

Er is een nieuwe website voor jongeren met een chronische aandoening in de leeftijd 15 tot en met 30 jaar gelanceerd: JongPIT!

Het doel is dat jongeren met een chronische aandoening de regie hebben over hun leven. Dat ze meegenomen worden in beslissingen die over hen gaan. Om dit doel te bereiken wil JongPIT:

  • Perspectief bieden
  • naar Inclusie in de samenleving streven
  • Talent van jongeren met een chronische aandoening optimaal benutten

JongPIT wordt volledig gerund door jongeren die zelf een chronische aandoening hebben; zij weten tenslotte het beste waaraan behoefte is. Altijd wordt er gewerkt vanuit de ervaring van de jongeren. Jongeren worden niet alleen op individueel gebied geholpen, maar het streven is er voor te zorgen dat de stem van jongeren altijd meegenomen wordt bij zaken die over hen gaan.

Volwaardig meedoen

De missie van JongPIT is om jongeren met een chronische aandoening volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. Daarom is JongPIT er niet alleen voor de jongeren met een chronische aandoening, maar wil ze ook invloed uitoefenen en partner zijn bij professionals, bij de overheid, in de politiek en bij maatschappelijke organisaties. De thema’s waar JongPIT mee aan de slag gaat:

  • Zorg
  • Inclusief onderwijs
  • Werk en inkomen
  • Vrije tijd
  • Wonen
  • Leven met een chronische aandoening

Bundeling van kennis en ervaring

Met het oprichten van JongPIT houden ALL OF ME, Ervaringscentrum Jong Perspectief (ECJP) en Jongerenpanel ZeP op te bestaan als individuele initiatieven. De ervaring en kennis die bij deze organisaties aanwezig is, bundelt JongPIT op een krachtige manier in de nieuwe stichting. JongPIT gaat, net als haar grondleggers, de verbinding aan met andere initiatieven en patiëntenorganisaties, die zich inzetten voor het welzijn van jongeren met een chronische aandoening.

“Onder het motto samen staan we sterker, komen we graag verder met je in contact.”

September feestelijke virtuele lancering

De komende twee maanden werkt JongPIT er hard aan om de informatie op de website zo compleet mogelijk te maken en JongPIT volledig in te richten als organisatie. Begin september is er een feestelijke virtuele lancering, de échte kick-off, van JongPIT.

Ga naar de website www.jongpit.nl

 

Je vindt JongPIT ook op Twitter , Facebook , LinkedIn en Instagram .