Koos Luteijn overleden

Ons bereikte het droeve bericht dat Koos Luteijn op 19 augustus jl. is overleden. Koos is bijna 25 jaar vrijwilliger geweest bij Schildklier Organisatie Nederland (SON).

Koos was onder meer jaren voorzitter van de werkgroep Zeeland van SON. Ook heeft zij vele jaren het telefoonteam geleid en zich ook altijd persoonlijk ingezet voor steun aan schildklierpatiënten. Een vrouw met een enorme inzet, kennis en toewijding.

Koninklijk onderscheiden

Koos ontving voor haar grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en inspanningen in 2019 een ‘lintje’. Burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar van de gemeente Vlissingen benoemde Koos Luteijn tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Werkgroep Zeeland

Met het Zeeuwse team organiseerde Koos, in samenwerking met het regionale ziekenhuis, vele bijeenkomsten voor bestaande en toekomstige schildklierpatiënten en zorgde op deze bijeenkomsten voor een goede uitwisseling van informatie. Koos bleek vaak een verbindende factor.

Haar luisterende houding en ‘seniore’ uitstraling golden als een talent naar patiënten toe, maar ook naar de medici en haar collega’s waarmee ze samenwerkte. Ze deelde haar ervaring graag en onbaatzuchtig. Een prachtige karaktertrek van een verder ook mooi mens die zich tot haar SON-pensioen kranig staande hield tussen de jongere vrijwilligers.

Steunpilaar bij gevolgen Thyrax-tekort

Ook ten tijde van de Thyrax-affaire in 2016, waarbij 350.000 mensen van medicatie moesten wisselen, zette Koos Luteijn zich meteen spontaan in. Haar enorme kennis van de gevolgen van een medicatiewissel, in vele jaren opgebouwd, heeft veel patiënten geholpen in deze moeilijke tijd. Zij was ook voor het management en bestuur van SON hierin een onmisbare vrijwilliger.

Het bestuur
Schildklier Organisatie Nederland