Levothyroxine van ‘Wisselen ongewenst’-lijst gehaald door CBG. SON verbolgen.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft dinsdag 30 maart 2021 de lijst ‘Wisselen ongewenst’ overhandigd aan het ministerie van VWS. Op deze lijst staat niet meer het schildkliermedicijn levothyroxine. Als VWS deze lijst accepteert, mogen zorgverzekeraars en apothekers op basis hiervan er voortaan voor kiezen patiënten een ander merk levothyroxine mee te geven dan ze gewend zijn.

Reportage in tv-programma ‘Radar op maandag 12 april jl.

Met onder meer een interview met Marlies Mohr, directeur van SON, en dr. Edward Visser, internist-endocrinoloog en voorzitter van de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad van SON. Daarnaast geeft prof. dr. Ton de Boer, voorzitter van het CBG, een reactie.

Lees hier een samenvatting van het programma.

Hard gelag

Voor Schildklier Organisatie Nederland (SON) en schildklierpatiënten zou dat een hard gelag zijn. De gevolgen van het massaal wisselen van merk schildkliermedicijn tijdens het Thyrax-tekort staan menigeen nog vers in het geheugen. Het wetenschappelijk bewijs dat het wisselen van levothyroxine bij schildklierpatiënten leidt tot ontregeling van de schildklierwaarden is klip en klaar en wereldwijd gepubliceerd. Schildklierpatiënten ervoeren langdurig uiteenlopende lichamelijke klachten. Ook internationale schildklierorganisaties (ETA en TFI) pleiten voor het niet wisselen van levothyroxine vanwege de gevolgen.

We gaan door

SON heeft samen met 16 andere patiëntenorganisaties enorm veel inspanningen geleverd om levothyroxine op de lijst ‘Wisselen ongewenst’ te houden. Onlangs stuurden we nog samen met de Nederlandse Hypofyse Stichting een brief op poten aan het CBG, toen SON de lijst van het CBG in concept ontving. De brief was mede ondertekend door de voorzitters van de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie. Voor ons is dit dus duidelijk een grote teleurstelling. De lijst wordt elk jaar herzien. Wij blijven ons daarom met ziel en zaligheid inzetten voor een plekje op de lijst voor levothyroxine. Wij gaan onverminderd door en houden je op de hoogte.

Deze videoboodschap is opgenomen op 2 april 2021.

Wat kun jij doen?

Overleg altijd met je arts indien er een wisseling wordt voorgesteld, bijvoorbeeld door jouw apotheker. Is in jouw geval duidelijk aangetoond dat wisselen van merk jouw bloedwaarden ontregelt, bijvoorbeeld door een eerdere wisseling of veranderde samenstelling van je merk? Dan kun je jouw arts vragen ‘Medisch Noodzakelijk’ op het recept te zetten. De regel is dat de apotheker deze aantekening op het recept respecteert, soms na overleg met de arts. Negeert de apotheker deze regel? Dan kun je hem/haar hierop wijzen. Lees meer over niet wisselen medicijnmerk.

Moet je toch wisselen? Laat dan vóór de overstap je bloedwaarden controleren als dit langer dan zes maanden geleden voor het laatst is gebeurd. Heb je last van klachten na de overstap? Laat dan minimaal zes weken na het wisselen van de medicatie je bloedwaarden (nogmaals) controleren. Mogelijk moet in dat geval de dosering in overleg met je arts worden bijgesteld.
Lees meer onder Aandachtspunten bij wisselen van merk en onder Optimaal instellen.

Meer lezen:

Lijst ‘Wisselen ongewenst’
Medicijnoverzicht wisselen ongewenst: de selectiecriteria
Uitkomsten onderzoek bevestigen: bezorgdheid was terecht (Thyrax-onderzoek)

Bron:
Nieuwsbericht CBG ‘Lijst ‘Wisselen ongewenst’ overhandigd aan VWS