MAR-leden: bedankt en welkom

Tijdens een etentje na afloop van het periodiek overleg van de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad (MAR) van Schildklier Organisatie Nederland op 12 april jl. zijn prof. dr. Thera Links en prof. dr. Paul van Trotsenburg bedankt voor hun jarenlange inzet in de MAR van SON. Prof. Links, internist-endocrinoloog in het UMCG, vanuit haar specialisme endocrinologie en schildklierkanker en prof. van Trotsenburg vanuit zijn specialisme kinder-endocrinologie, in het Emma Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC.

Zo heeft prof. Links als criticus bijgedragen aan de ontwikkeling van het Visiedocument ‘Expertzorg voor Schildklierkanker’ en heeft zij regelmatig gezorgd voor bijeenkomsten om patiënten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op schildklierkankergebied. Prof. van Trotsenburg heeft door de jaren heen de werkgroep CHT up to date gehouden van nieuwe ontwikkelingen over de aangeboren schildklieraandoening CHT, is altijd enthousiast betrokken geweest bij de jaarlijkse contactdag voor ouders van CHT-kinderen en is aanspreekpunt geweest voor vragen van ouders.

Schildklier Organisatie Nederland is enorm blij dat beiden beschikbaar blijven voor vragen en advies.

De Medisch-wetenschappelijke Adviesraad (MAR) geeft het bestuur en andere vrijwilligers van Schildklier Organisatie Nederland advies en beantwoordt medische en medisch-wetenschappelijke vragen. Daarnaast controleert de MAR teksten van de website en voorlichtingsmaterialen.

De opvolgers van deze MAR-leden zijn dr. Wouter Zandee, internist-endocrinoloog in het UMCG en dr. Nitash Zwaveling-Soonawala, kinderarts-endocrinoloog in het Emma Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC. Wij heten hen van harte welkom!

Bekijk de samenstelling van de MAR