‘IJzeren’ voorraad tegen medicijntekort

Om geneesmiddelentekorten tegen te gaan worden er extra voorraden van geneesmiddelen opgebouwd. Hiermee wordt naar verwachting 85 procent van de tijdelijke geneesmiddeltekorten opgevangen. Dit staat in een Brief VWS van minister Bruins (Medische Zorg).

Geneesmiddelentekorten zijn al geruime tijd een probleem. Het aanleggen van een zogenaamde ‘ijzeren voorraad’ van 5 maanden zorgt ervoor dat er voor alle geneesmiddelen een minimale voorraad beschikbaar is. De minister wil deze voorraadverplichting voor alle geneesmiddelen invoeren. De opbouw van de ijzeren voorraad start volgend jaar, gebeurt in fases en zal gemiddeld twee jaar duren. De minister baseert zijn beleid grotendeels op het recente onderzoek naar de gevolgen van het vergroten van de medicijnvoorraden.

Europese samenwerking

Om de tekorten structureel aan te pakken is ook een Europese aanpak van belang. Europa is in toenemende mate afhankelijk geworden doordat de productie van (grondstoffen voor) geneesmiddelen op steeds minder plekken plaatsvindt, in landen buiten Europa. De minister is daarom met andere Europese lidstaten in gesprek om deze productie weer meer terug naar Europa te halen.

Minister Bruins: “Ik vind dat in een land als Nederland, waar de gezondheidszorg van hoog niveau is, geneesmiddelen altijd beschikbaar moeten zijn. De aanleg van deze ijzeren voorraad voorkomt dat patiënten met lege handen aan de balie van de apotheek staan.“

Daarnaast stelt de minister: “We moeten in Europa de handen ineen slaan om te onderzoeken of de productie van cruciale geneesmiddelen en grondstoffen ook weer in de EU mogelijk is. Elke patiënt, nu en in de toekomst, moet kunnen rekenen op het geneesmiddel dat hij of zij nodig heeft.”

Afspraken en toezicht

De afspraken voor het aanleggen van extra voorraad worden vastgelegd in een beleidsregel waarop de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat toezien. Waar nodig kan IGJ dan passende maatregelen treffen. De opbouw van de ijzeren voorraad start in 2020. De partijen bepalen gezamenlijk met welke geneesmiddelen het best kan worden begonnen. Met deze verplichte monitoring gaat de minister verder dan de aanbeveling in het onderzoeksrapport.

Daarnaast gaat de minister met firma’s, groothandels, apothekers en zorgverzekeraars in gesprek over de financiering van de voorraden. Waarbij de minister ervoor gaat waken dat patiënten niet te maken krijgen met extra kosten bij de invoering. Het is de bedoeling dat deze partijen gaan samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van geneesmiddelentekorten. Zo worden er afspraken gemaakt om te voorkomen dat geneesmiddelen onnodig moeten worden vernietigd. Ook willen de partijen de vraag naar geneesmiddelen beter gaan voorspellen om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen.

In lijn met wensen patiëntenorganisaties

Met het vergroten van de voorraden, een Europese aanpak en het monitoren van de uitvoering van de afspraken komt de minister tegemoet aan de wensen van patiëntenorganisaties. Met 14 patiëntenorganisaties doet Schildklier Organisatie Nederland (SON) reeds geruime tijd een dringend beroep op het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en apothekers om een einde te maken aan de tekorten en de ongewenste medicijnwisselingen als gevolg van de medicijntekorten.

Bron: Nieuwsbericht Ministerie van VWS ‘Oplossing geneesmiddelentekorten’, 4 november 2019

Lees meer:

Brief VWS van minister Bruins, ‘IJzeren voorraad geneesmiddelen’, 3 september 2019

 

Onderzoeksrapport ‘Onderzoek gevolgen vergroten voorraden geneesmiddelen, VWS september 2019 (Gupta)