Update ‘Ongewenst wisselen medicijnen’

Van de apotheek een ander merk schildklierhormoon meekrijgen dan je gewend bent … Dat is voor veel mensen met een schildklieraandoening  een bekend probleem met soms (zeer) vervelende gevolgen.

Schildklier Organisatie Nederland (SON) wil dat mensen met een schildklierziekte niet meer ongewenst hoeven te wisselen van merk medicijn. Het initiatief van de samenwerkende 14 patiëntenorganisaties die een einde willen maken aan deze ongewenste situatie is in een volgende fase beland.

Eerste stappen

Na het onderzoek over de gevolgen van het ongewenst wisselen en het gesprek met de minister waarin de urgentie is duidelijk gemaakt, is minister Bruins van VWS overtuigd dat er iets moet gebeuren. Samen met apothekers, artsen, zorgverzekeraars en andere patiëntenorganisaties is het ministerie van VWS op 31 oktober een ‘bestuurlijk overleg’ gestart. Alle partijen konden zich grotendeels vinden in het voorstel dat de 14 patiëntenorganisaties hebben gedaan. Dit voorstel bestaat uit drie punten:

  • Stel samen met patiënten, experts, artsen, apothekers en verzekeraars een bindende lijst op van medicijnen waarbij niet mag worden gewisseld zonder medische reden.
  • Stel in samenspraak met patiëntenorganisaties voorwaarden op waaronder gewisseld wordt (niet van toepassing voor schildklieraandoeningen). Zorg dat patiënten tijdig geïnformeerd worden, toestemming kunnen geven en begeleiding ontvangen wanneer gewisseld wordt.
  • Maak eenduidige bindende afspraken met artsen, apothekers en verzekeraars over Medische Noodzaak. ‘Medische noodzaak’ op het recept moet altijd worden gehonoreerd.

Twee werkgroepen

Het ministerie stelt daarom twee werkgroepen samen, die deze drie punten kunnen uitwerken. De werkgroepen buigen zich over het wisselen tussen generieke (‘merkloze’) medicijnen onderling of het vervangen van een origineel (‘merkmedicijn’) door een generiek (‘merkloos’) medicijn. Ze kregen de opdracht om voorstellen te doen op basis waarvan er: 1) niet of minder gewisseld wordt, en 2) op verantwoorde wijze gewisseld kan worden.

De eerste werkgroep is inmiddels aan de slag gegaan met het samenstellen van een lijst niet te wisselen medicijnen. In de werkgroep zitten patiëntenorganisaties, artsen, apothekers en verzekeraars. De voorzitter van het CBG prof. Ton de Boer leidt de werkgroep.

Waarschijnlijk zullen deze werkgroepen in mei klaar zijn. De samenstelling van de werkgroepen is het directe gevolg van de acties van 14 patiëntenorganisaties over onnodig wisselen van medicatie. Hopelijk krijgen mensen met een schildklieraandoening en alle andere patiënten vanaf dat moment eindelijk steeds hun eigen merk medicijn mee.

Meer weten?

Bekijk het Factsheet over knelpunten bij het wisselen van medicijnen zonder medische reden.