Meld een bijwerking!

Het is Bijwerkingenweek! Tijdens deze week wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van het melden van bijwerkingen. Want het melden van bijwerkingen levert nieuwe kennis op. Deze nieuwe kennis helpt mee aan een veilig gebruik van geneesmiddelen, vaccins én gezondheidsproducten zoals vitamines, kruidenmiddelen of supplementen.

Iedereen kan een bijwerking melden. Ook als je niet zeker weet of het een bijwerking is.

De Bijwerkingenweek is een jaarlijkse internationale campagne georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit jaar doen hier 88 landen aan mee. In Nederland zijn dit medicijnautoriteit CBG en Bijwerkingencentrum Lareb.

Vaccins en medicijnen worden altijd uitgebreid onderzocht en getest voordat ze op de markt komen. De bijwerkingen die in de onderzoeks- en testfase naar voren komen, staan vermeld in de bijsluiter. Soms worden – milde of ernstige – bijwerkingen pas in de praktijk ontdekt, wanneer een geneesmiddel of vaccin door veel meer mensen wordt gebruikt. Ook treden sommige bijwerkingen pas na langdurig gebruik op. En soms ontstaan bijwerkingen alleen in combinatie met andere medicijnen.

Daarom is het belangrijk om bijwerkingen te melden bij ons. Het melden van bijwerkingen levert nieuwe kennis op. Deze nieuwe kennis helpt mee aan een veilig gebruik van geneesmiddelen en vaccins.

Meld hier een bijwerking van een geneesmiddel of gezondheidsproduct (zoals vitamines, kruidenmiddelen of supplementen)
Meld hier een bijwerking van een vaccin