‘Minister, los het probleem van de medicijntekorten op!’

Dit is de boodschap van artsen, apothekers en patiënten in de brandbrief aan minister Kuipers van het ministerie van VWS.

Patiëntenfederatie Nederland en branche-organisaties van artsen en apothekers laten de minister weten zich ernstig zorgen te maken over de kwaliteit en continuïteit van de medicijn-zorg aan de patiënt door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. Zij willen dat minister Kuipers het initiatief neemt om ervoor te zorgen dat de productie en distributie van medicijnen en grondstoffen ook op de lange termijn is gegarandeerd. Alleen als Nederland en Europa samen optrekken, kan misschien worden voorkomen dat er grote tekorten aan medicijnen ontstaan.

Schildklierpatiënten hebben periodiek ook last van deze situatie, zoals nu het tijdelijk niet beschikbaar zijn van bepaalde doseringen van Euthyrox. Schildklier Organisatie Nederland is, als lid van Patiëntenfederatie Nederland, uiteraard zeer verheugd dat álle betrokken partijen zich als één opstellen in deze strijd voor beschikbaarheid van medicijnen.

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NvZA)
  • Patiëntenfederatie Nederland (PFN)

Er moet meer in Europa worden geïnvesteerd in de productie van medicijnen, zodat de afhankelijkheid van landen als China en Indië afneemt.
Het pleidooi is niet nieuw. Eerder drong de Patiëntenfederatie al aan op aanleg van een ijzeren voorraad van medicijnen in Nederland zodat tekorten kunnen worden opgevangen. Zo’n voorraad voorziet in de opslag van medicijnen zodat ook bij een tekort nog enkele maanden geleverd kan worden aan patiënten.

Schildklier Organisatie Nederland meldt op de nieuwe websitepagina ‘Tekort schildkliermedicijn‘ standaard medicijntekorten die staan vermeld op farmanco.knmp.nl. Tevens vind je informatie over de problematiek achter de medicijntekorten.

Meer lezen