Onderzoek met Poly-zink-liothyronine

Een deel van de patiënten gebruikt naast levothyroxine (T4) ook liothyronine (T3) voor de behandeling van een te trage schildklier. Een nadeel van liothyronine is dat het 2 tot 3 keer per dag moet worden ingenomen. Daarom is een liothyronine met vertraagde afgifte ontwikkeld: poly-zink-liothyronine.

De universiteit van Chicago heeft een dubbelblind gerandomiseerd fase 1 onderzoek uitgevoerd met dit poly-zink-liothyronine1. Het onderzoek is uitgevoerd bij 12 gezonde vrijwilligers van 18-50 jaar.

Het fase 1 onderzoek heeft aangetoond dat poly-zink-liothyronine geleidelijker wordt opgenomen in de darm. De onderzoekers verwachten dat door verdere ontwikkeling van het medicijn de opname nog verbeterd kan worden. En er zijn meer klinische onderzoeken nodig om goedkeuring van het medicijn aan te vragen. Maar een liothyronine met betere farmacokinetische eigenschappen is een stapje dichterbij gekomen.

¹ Dumitrescu AM et al. Extended absorption of Liothyronine from poly-zinc-liothyronine (PZL): Results from a phase 1, double-blind, randomized and controlled study in humans. Thyroid Published Online:12 Oct 2021 https://doi.org/10.1089/thy.2021.0304

Foto: wirestock – www.freepik.com