Ontwikkeling ‘Mijn Re-integratie Platform’ kan starten

Als Schildklier Organisatie Nederland zijn we enorm blij met de toekenning van de subsidie voor het project ‘Mijn Re-integratie Platform voor mensen met een chronische aandoening’ door ZonMw. Dit gaat niet alleen perspectief bieden voor mensen met een schildklieraandoening, maar ook voor de achterban van alle 25 deelnemende patiëntenorganisaties. Het project loopt van april 2024 tot eind 2025.

Felicitatie voor Esther Bloem van SON, indiener en penvoerder van dit project, en voor de andere projectgroepleden, Joke Zephat (adviseur), Francesca Toso (onderzoeker Universiteit Twente) en Titus Radstake (Samen Bouwen aan Participatie).

Ervaringsdeskundigheid speelt belangrijke rol

Mensen met een chronische aandoening krijgen niet dezelfde kansen als anderen op een baan die aansluit bij het eigen niveau, rekening houdend met hun gezondheidssituatie en met een gelijke beloning voor werk. Wij willen de arbeidsparticipatie voor hen verbeteren door hen passend te ondersteunen in hun re-integratietraject. Maatwerk leveren, met steun op het juiste moment, betrouwbare informatie en ervaringsdeskundigheid.

Patiënten sterk maken

Samen met de focusgroep, patiëntenwerkgroep, stakeholderwerkgroep en adviesraad passen we de gevalideerde Patiëntreis en Mijn Re-integratieplan aan, implementeren ze in een platform en borgen ze. Doel is een groot aantal mensen met een chronische aandoening te empoweren. Stakeholders werken vanuit hun perspectief mee om de aansluiting mogelijk te maken naar werk. Het platform brengt mensen bij elkaar en biedt ze steun op maat (bijvoorbeeld lotgenotencontact, buddy). Het project maakt ‘voor elkaar’ dat de doelgroep de weg naar werk weet te vinden en duurzaam aan het werk kan.

Achtergrond

Over het algemeen kunnen mensen met een schildklieraandoening gewoon (blijven) werken. Helaas blijkt in de praktijk dat een deel van de mensen klachten heeft of houdt en daardoor tegen problemen aanlopen. Dit kan zijn omdat je:

  • recent bent gediagnosticeerd en nog niet (voldoende) goed bent ingesteld op medicijnen
  • al langer een schildklieraandoening hebt, maar (tijdelijk) ontregeld bent of
  • ondanks (adequate) behandeling restklachten ervaart.

Je kunt ook (rest)klachten ervaren als de TSH en FT4 binnen de referentiewaarden vallen. Zelfs als er sprake is van een optimale instelling.

Lees meer over schildklier en werk