Oratie prof. dr. Edward Visser

Prof. dr. Edward Visser, internist-endocrinoloog in het Erasmus MC en voorzitter van de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad van Schildklier Organisatie Nederland, heeft op 14 juni zijn ambt als hoogleraar, met als leerstoel complexe schildklierziekten, aanvaard. De rede die hij uitsprak heeft de titel: ‘tot de kern komen is niet eenvoudig’.

In de oratie van prof. dr. Edward Visser was speciale aandacht voor de schildklier en het schildklierhormoon. Hij gaf de toehoorders uitleg over de schildklier, het schildklierhormoon en zeldzame schildklieraandoeningen, zoals het Allan-Herndon-Dudley-syndroom. Voor deze zeer zeldzame vorm werkt prof. dr. Edward Visser samen met zijn team aan een veelbelovende, vernieuwende behandeling. Een studie die voor veel meer schildklierpatiënten relevant is: “Een van de doelen die ik mezelf stel, is om de kennis verkregen van dit soort zeldzame aandoeningen ten gunste te laten komen van mensen met vaker voorkomende aandoeningen. Ik kan me voorstellen dat bepaalde weefselspecifieke markers in het bloed die zeer afwijkend zijn voor mensen met een zeldzame vorm, ook van nut kan zijn voor mensen die behandeld worden voor een te snel of te langzaam werkende schildklier.”

Tijdens het uitspreken van de rede kwamen er enkele patiënten in beeld. Zoals de hoogleraar stelt: “In een landschap van richtlijnen en protocollen is het belangrijk ons te blijven realiseren dat een patiënt in eerste plaats een mens is waarbij ziekte onderdeel van het leven is. Gelukkig doen veel dokters dat ook.” Vanuit Schildklier Organisatie Nederland kunnen wij dit alleen maar beamen en zijn we ontzettend blij met de betrokkenheid van prof. dr. Edward Visser bij de kwaliteit van leven van mensen met een schildklieraandoening.

Bekijk de oratie terug [opname start op 15:10]