Patiëntenbeweging pleit voor betere financiering

Het ministerie van VWS komt eind van dit jaar met een nieuw subsidiekader voor de patiëntenbeweging. Dat kader geldt vanaf 2023. De drie koepelorganisaties MIND, Ieder(in) en de Patiëntenfederatie Nederland (PN) hebben in nauwe samenspraak met hun achterban hierover een brief gestuurd aan het ministerie. Schildklier Organisatie Nederland is lid van de Patiëntenfederatie en heeft bijgedragen aan de inbreng van PN.

In deze brief pleiten de drie koepelorganisaties voor meer financiële middelen voor de patiëntenbeweging om aan alle huidige en toekomstige taken te kunnen voldoen. Na 10 jaar bezuinigen op de patiëntenbeweging is dat dringend nodig. Ook willen ze meer mogelijkheden om lokaal en in de regio de stem van de patiënt/cliënt te laten horen en doen ze een voorstel voor een andere verdeling van de middelen. Deze verdeling sluit beter aan bij de huidige werkwijze, samenstelling en maatschappelijke positie van de patiëntenbeweging.

Benodigd budget

Uitgaande van de ambities en verwachtingen komen de drie koepelorganisaties MIND, Ieder(in) en de Patiëntenfederatie Nederland (PN) op een benodigd bedrag van €70,9 miljoen voor 2023. “In vergelijking met de totale zorgkosten in Nederland een kleine, maar zeer verantwoorde structurele investering in preventie en borging van de toegevoegde waarde van de pg-beweging in het verbeteren van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.” Een uitspraak waar Schildklier Organisatie Nederland volledig achter staat.

Bron: Bericht Patiëntenfederatie Nederland, 2 juni 2021

Meer lezen: