Preferentiebeleid levothyroxine voor nieuwe patiënten

Met ingang van 2022 voeren zorgverzekeraars CZ en VGZ preferentiebeleid voor levothyroxine van het merk Thyrofix. Dit voorkeursbeleid geldt enkel en alleen voor mensen die voor het eerst schildkliermedicatie gaan slikken. Dit zijn circa 8.000 mensen per jaar. Andere zorgverzekeraars voeren geen preferentiebeleid voor deze medicatie.

Let op: Onder CZ en VGZ kunnen onderliggende verzekeraars/labels vallen. Overzicht verzekeraars CZ en VGZ (2022).

 

Wat betekent dit voor jou?

Ga je voor het eerst levothyroxine slikken? Dan maakt het doorgaans niet uit op welk merk je word ingesteld, zolang je geen allergie hebt voor bepaalde hulpstoffen in de tabletten. Eenmaal goed ingesteld, wordt overstappen zonder medische noodzaak sterk afgeraden (zie ook (Niet) wisselen medicijnmerk). Daarom hebben CZ en VGZ ons gegarandeerd dat bestaande gebruikers van levothyroxine niet hoeven te wisselen naar het voorkeursmerk. Slik je al een bepaald merk levothyroxine? Dan kun je dit dus gewoon blijven slikken. Beide verzekeraars hebben toegezegd alles in het werk te stellen om te voorkomen dat bestaande patiënten alsnog door apothekers worden overgezet op een ander merk. Wees hier dus alert op in de apotheek!

‘Je kunt gewoon jouw vertrouwde merk blijven slikken’

 

Wat vindt SON hiervan?

Ondanks dat dit voorkeursbeleid van CZ en VGZ niet direct gevolgen heeft voor bestaande schildklierpatiënten, is SON het niet eens met dit beleid en vinden wij dit een uiterst ongelukkige strategie. Op de lange termijn leidt dergelijk beleid tot een nieuwe marktleider met een bijna monopoliepositie, zoals Thyrax ook had vóór het Thyrax-tekort in 2016. We hebben gezien én aan den lijve ervaren wat er dan kan gebeuren: ruim 350.000 patiënten moesten noodgedwongen overstappen op een ander merk levothyroxine, met alle gevolgen van dien.

Alle kennis en ervaring die SON heeft opgedaan met deze gedwongen overstap – inclusief een wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen daarvan – vormen sindsdien een belangrijke leidraad voor SON, patiënten en behandelaars. Zo wordt het wisselen van levothyroxine zonder medische noodzaak sterk afgeraden in de richtlijnen van de huisartsen (NHG-Standaard Schildklieraandoeningen) en de internisten (NIV Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen), maar ook in de handleiding Geneesmiddelensubstitutie van de apothekers (KNMP).

‘SON pleit tegen een preferentiebeleid en voor beschikbaarheid van meerdere merken levothyroxine

 

SON pleit daarom tegen een preferentiebeleid en voor een evenwichtige verdeling van de markt over meerdere merken levothyroxine. Dit voorkomt veel narigheid, bijvoorbeeld in geval van productieproblemen. Ondanks onze argumenten tegen een preferentiebeleid op levothyroxine, hebben CZ en VGZ er toch voor gekozen dit beleid per 1 januari 2022 toe te passen. Wij betreuren dit ten zeerste.

Wat doet SON?

SON komt in actie. Door jou te informeren, onder meer met deze speciale nieuwsbrief. Zo zorgen we ervoor dat je op de hoogte bent en dat je weet waar je op moet letten.

Maar SON doet meer. Achter de schermen praten we met betrokken partijen over dit en ander medicatiebeleid. We zijn bijvoorbeeld nauw betrokken bij het traject Verantwoord Wisselen Medicijnen, met als doel onnodig en medisch onverantwoord wisselen van levothyroxine te voorkomen. SON werkt hierin samen met apothekersorganisatie KNMP, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en verschillende stakeholders, zoals het ministerie van VWS, een viertal patiëntenorganisaties en de voorschrijvers, vertegenwoordigd door de Federatie Medisch Specialisten (FMS), het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (NHV). Er is SON alles aan gelegen dit traject te laten slagen, omdat dit voorkomt dat patiënten ooit in een positie komen waarin zorgverzekeraars ze kunnen dwingen over te stappen op een ander merk.

Wat kun je zelf doen?

Blijf alert en lees de kleine lettertjes in je verzekeringspolis. Check in de apotheek of je jouw vertrouwde merk wel meekrijgt. Dit geldt eigenlijk altijd. Een ander merk hoef je niet te accepteren, ook niet zodra het preferentiebeleid van CZ of VGZ ingaat. Je hoeft ook het prijsverschil tussen het voorkeursmiddel en jouw eigen merk niet te betalen (Tirosint daargelaten), omdat dit beleid niet op jou van toepassing is.

‘Check altijd in de apotheek of je jouw vertrouwde merk meekrijgt’

 

Heb je vragen of zorgen over dit onderwerp en ben je momenteel klant bij CZ of VGZ? Benader dan de klantenservices op de websites van de verzekeraars: www.cz.nl en www.vgz.nl. CZ is ook telefonisch te bereiken op 088-555 77 77 en VGZ op 0900-84 90.

Heb je een vraag voor SON? Mail dan naar secretariaat@schildklier.nl. Wij doen ons uiterste best je zo spoedig mogelijk antwoord te geven, maar vragen je begrip als een antwoord even op zich laat wachten. SON is een kleine organisatie die draait op vrijwilligers.