Schild magazine in een nieuw jasje

Het septembernummer van het magazine Schild is uit. En met een nieuwe ‘look’! Schild is het tijdschrift van Schildklier Organisatie Nederland (SON) voor mensen met een schildklieraandoening. Het tijdschrift bevat bijdragen van en voor donateurs, vrijwilligers, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden. Dat betekent gemiddeld 30 pagina’s over nieuwe ontwikkelingen, tips en achtergronden rondom de schildklier en andere belangrijke onderwerpen voor mensen met een schildklieraandoening.

Wat vind je in het septembernummer?

  • Het belang van een snelle diagnose, bij kinderen met de aangeboren schildklieraandoening CHT
  • Het ontstaan van auto-immuunziekten, een veel belovend onderzoek
  • Wanneer werkt schildkliermedicatie het beste? Antwoorden op vijf prangende vragen.
  • Zorgplicht van een apotheek
  • Reacties op facebook op ‘droge ogen bij de ziekte van Graves’
  • Factcheck: Bethesda score betrouwbaar bij schildklierkanker?
  • Extra vitamine D, nut of noodzaak?
  • Radioactief jodium, vroeger ‘de slok’ geheten

Donateurs ontvangen Schild gratis

Magazine Schild verschijnt vier maal per jaar: eind maart, juni, september en december. Donateurs ontvangen het blad gratis. Als je donateur wordt, ontvang je daarnaast ook de laatste twee verschenen magazines gratis. En dat slechts voor €36,- per jaar!

Proefnummer?

Lees hier meer over donateur worden en meld je aan! Eerst een proefnummer ontvangen? Dat kan!

Lees meer

Wat vind ik van de inhoud?

SON gaat ook kijken of we de inhoud nog beter kunnen laten aansluiten bij de behoefte en wensen van de lezers. Binnenkort publiceren we een vragenlijst om te inventariseren wat beter kan. We hopen op heel veel respons!