Schildklierkanker: cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie

Elk jaar krijgen ruim 700 mensen te horen dat zij schildklierkanker hebben, dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Schildklierkanker is een zeldzame kankersoort. De kans op overleving is groot, maar veel mensen hebben te maken met late gevolgen van de ziekte en behandeling. Er zijn meer dan 8.000 mensen in Nederland die leven met of na schildklierkanker.

cover-brochure-schildklierkankerBrochure met cijfers over schildklierkanker

Belangrijke cijfers over het voorkomen, de behandeling en overleving schildklierkanker zijn samengebracht in een brochure. De brochure is geschreven door IKNL in samenwerking met de werkgroep Schildklierkanker van Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Dutch Rare Cancer Group (DTCG). Het eerste exemplaar is op 29 februari uitgereikt op de schildklierkankercontactmiddag voor patiënten in Driebergen.

Download de brochure

Bestel gratis de brochure

De inhoud van de folder sluit aan bij de vernieuwde en uitgebreide informatie op de website van SON schildklier.nl/schildklieraandoeningen/schildklierkanker en op www.kanker.nl/schildklierkanker. Patiënten en hun naasten vinden hier alles over schildklierkanker, van de diagnose tot aan de gevolgen van deze ziekte. Ook worden diverse mogelijkheden voor contact met andere (ex-)schildklierpatiënten aangeboden.

In het kort

Schildklierkanker is een ziekte die op relatief jonge leeftijd voorkomt. Vijftig procent van de patiënten is onder de 54 jaar als zij de diagnose krijgen. Twee keer zoveel vrouwen als mannen worden gediagnosticeerd met schildklierkanker. Papillaire schildklierkanker is de meest voorkomende vorm.

Behandeling

Voor de behandeling van schildklierkanker wordt vrijwel altijd een operatie gedaan. Hierbij wordt de schildklier vaak volledig verwijderd (totale thyreoïdectomie). Alleen wanneer er sprake is van een kleine tumor is er soms reden om slechts een deel van de schildklier te verwijderen (hemithyreoïdectomie) of zelfs te kiezen voor een afwachtend beleid. Bij uitzaaiingen in de lymfeklieren en bij een operatie van medullaire schildklierkanker worden meestal gelijktijdig de (centrale) lymfeklieren in de hals verwijderd (halsklierdissectie).

Na een totale verwijdering van de schildklier wordt bij gedifferentieerde schildklierkanker nabehandeld met radioactief jodium om eventueel resterende kwaadaardige schildkliercellen te vernietigen en de kans op terugkomst van de ziekte te verminderen. Een gevolg van totale verwijdering van de schildklier is dat men levenslang schildklierhormoon moet slikken.

Overleving

De kans op overleving verschilt per type schildklierkanker. Over het algemeen is de overleving voor patiënten met een schildklierkanker relatief hoog. Dit geldt met name voor papillaire schildklierkanker, folliculaire schildklierkanker en Hürthle cel carcinoom. Voor anaplastische schildklierkanker daarentegen is de kans op overleving erg laag, minder dan 10%.

Nederlandse Kankerregistratie
De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is een landelijke databank met betrouwbare gegevens over de incidentie, prevalentie en overleving van alle gevallen van kanker vanaf 1989, bijgehouden door IKNL.

 

Werkgroep schildklierkanker van Schildklier Organisatie Nederland (SON)
Voor (ex-)patiënten met schildklierkanker is er binnen SON een werkgroep Schildklierkanker. De werkgroep houdt zich onder meer bezig met het organiseren van lotgenotencontact, informatiebijeenkomsten en realiseert kennisontwikkeling over schildklierkanker en behandeling.
Meer over de Werkgroep schildklierkanker

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle Dercks, werkgroep Schildklierkanker, d.dercks@schildklier.nl.