Terugkijken webinar ‘Congenitale hypothyreoïdie (CHT) bij kinderen’

Dr. Nitash Zwaveling-Soonawala en haar collega prof. dr. Paul van Trotsenburg geven in een webinar inzicht in Congenitale hypothyreoïdie (CHT) en wat het betekent om op te groeien met CHT. Beiden zijn kinderarts-endocrinoloog in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam UMC. Het webinar is uitgezonden op 21 december 2023.

Omdat elke levensfase eigen vragen met zich meebrengt, worden deze afzonderlijk besproken:

  • CHT in de babytijd
  • CHT in de peuter-/kleutertijd
  • CHT in de tienertijd

Ook kun je een paar filmpjes zien van ervaringen met CHT in de praktijk.

Over CHT

In Nederland worden al sinds jaren pasgeboren baby’s gescreend op een mogelijke schildklieraandoening door de hielprik. De test kan aantonen dat er een aangeboren schildklierafwijking bestaat: Congenitale Hypothyreoïdie (CHT).

Elk jaar worden er zo’n 80 kinderen geboren met CHT. Zouden deze kinderen niet worden gevonden / behandeld, dan zou dat ernstige gevolgen hebben voor hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Door snel de aandoening te ontdekken en meteen de behandeling te starten, worden ernstige gevolgen voorkomen.

Werkgroep CHT – Kind

De werkgroep Kind – CHT is opgericht door een aantal ouders van kinderen met Congenitale Hypothyreoïdie (CHT) om ervaringen uit te wisselen en jonge ouders met een kind met CHT te ondersteunen. De werkgroep richt zich specifiek op het geven van informatie aan ouders, patiënten en hulpverleners over CHT.

Naast het geven van telefonische en schriftelijke informatie, wordt er jaarlijks een contactdag door de werkgroep georganiseerd. 

Meer over het webinar en CHT