Kennisagenda

Schildklier Organisatie Nederland (SON) werkt sinds 2018 samen met artsen en onderzoekers aan een kennisagenda die leidt tot wetenschappelijke onderzoeken die aansluiten bij de behoefte van schildklierpatiënten.

Rietje Meijer, directeur: “We willen dat onderwerpen die patiënten bezighouden ook in aanmerking komen voor wetenschappelijk onderzoek”.

Inmiddels zijn, mede op basis van de wensen van SON, de volgende (wetenschappelijke) onderzoeken gestart:

Meer aandacht voor:

  • ‘Goede samenwerking tussen arts en patiënt’
    –  ‘Onderzoek schildklierpoli’s’ (SON).
    Doel is inzicht in zorgaanbod, vorm en werkwijze van schildklierpoli’s om patiënten beter te kunnen informeren. Het onderzoek biedt tevens inzicht hoe inhoud wordt gegeven aan de relatie arts-patiënt.
    – Inbreng patiëntgerichte zorg bij richtlijnherziening NHG-standaard (SON).
    – Aandragen suggesties (vanuit patiëntenperspectief) bij aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek (SON).