Kennisagenda

Wetenschappelijk onderzoek naar schildklieraandoeningen is in Nederland beperkt van omvang. In de meeste gevallen gaat het om fundamenteel en translationeel onderzoek en betreffen, naast fundamentele vragen over schildklierfuncties en metabolisme, schildklierkanker en schildklierfuncties en –aandoeningen in de zwangerschap.

SON betrokken bij wetenschappelijk onderzoek

Steeds vaker worden patiëntenorganisaties, dus ook SON, betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een subsidieverzoek, meedenken over relevante uitkomstmaten of bij het verspreiden of implementeren van de resultaten. Zo is SON de afgelopen 3 jaar betrokken geweest bij 17 onderzoeken.

Kwaliteit staat voorop

SON maakt zich sterk om hier een professionele invulling aan te geven, onder andere door:

  • vrijwilligers op te leiden;
  • de inzet van onze deskundige Kenniscommissie;
  • het ontwikkelen van een Kennisagenda;
  • een procedure te ontwikkelen om aanvragen voor deelname van SON aan of ondersteuning van onderzoek(saanvragen) in goede banen te leiden en te beoordelen.
Directeur SON: “We willen dat onderwerpen die patiënten bezighouden ook in aanmerking komen voor wetenschappelijk onderzoek. Daarom: een Kennisagenda.”

 

Kennisagenda schildklier samen ontwikkeld

Schildklier Organisatie Nederland (SON) heeft in samenwerking met de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad van SON in 2018 het initiatief genomen om samen met onderzoekers te komen tot een Kennisagenda. De uitkomsten vind je bij Traject Kennisagenda.

Inmiddels zijn, mede op basis van de wensen van SON, de volgende (wetenschappelijke) onderzoeken gestart of afgerond:

Speerpunt

Eén van de uitkomsten van het Kennisagenda-traject betrof ‘Meer aandacht voor goede samenwerking tussen arts en patiënt’ / ‘Samen beslissen’. De volgende onderzoeken vallen binnen dit kader:

De totstandkoming van onze Kennisagenda vanuit patiëntenperspectief is als goed voorbeeld beschreven in het tijdschrift Medisch Contact in september 2019. Het laat zien hoe je op grond van feiten en ervaringskennis in samenspraak met behandelaars en onderzoekers tot onderzoek kunt komen dat bijdraagt aan betere zorg én kwaliteit van leven van mensen met een schildklieraandoening.

 

Reguliere activiteiten van SON

Activiteiten in relatie tot betere kwaliteit van zorg en wetenschappelijk onderzoek:

Eerdere onderzoeken

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van SON:

Overzicht wetenschappelijk onderzoek schildklierziekten