Schildklieraandoeningen

Schildklierziekten komen in verschillende vormen voor. De schildklier kan te snel of te langzaam werken, een afwijkende vorm hebben of (een) knobbel(s) bevatten. De klachten kunnen zeer uiteenlopen.

De diagnose wordt via bloedonderzoek gesteld. Eventueel vindt extra onderzoek plaats. De behandelingen zijn zeer verschillend, afhankelijk van de oorzaak.

Vóórkomen van schildklierziekten

Schildklierafwijkingen komen veel voor. Bekend is dat in Nederland ruim 700.000 mensen hiermee te maken hebben. Vermoedelijk zijn er nog duizenden mensen zonder diagnose. Vijf keer zoveel vrouwen als mannen gebruiken schildklierhormonen¹.

SON heeft ook informatie speciaal voor ouders van kinderen en jongeren met een (aangeboren) schildklieraandoening.

 

Schildklieraandoeningen op een rijtje

¹ Leeftijdsgroep 25 tot 65 jaar. Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen, juli 2020