Medullaire schildklierkanker

De vorm medullaire schildklierkanker is zeldzaam. Ongeveer 5-10% van de mensen met schildklierkanker heeft medullaire schildklierkanker. Medullaire schildklierkanker ontstaat in de c-cellen van de schildklier. De c-cellen maken het hormoon calcitonine. Bij medullaire schildklierkanker is de hoeveelheid calcitonine in het bloed hoger dan normaal. Lees verder over het hormoon calcitonine.

Lees hier de verhalen van Daniëlle en Teije de Boer .

 

Als medullaire schildklierkanker wordt ontdekt, volgt vaak ook een verwijzing naar de klinisch geneticus voor stamboomonderzoek. Indien nodig wordt ook het DNA onderzocht in het bloed.

Een kwart van de mensen met medullaire schildklierkanker heeft de erfelijke vorm. Meestal hebben zij het MEN-2-syndroom. Familieleden van mensen met medullaire schildklierkanker krijgen ook DNA-onderzoek aangeboden. Als zij ook het MEN-2-syndroom hebben, blijven ze onder controle. Soms wordt de schildklier verwijderd uit voorzorg, voordat er symptomen van kanker zijn. Of dat nodig is, hangt af van de uitkomsten van het DNA- onderzoek en bijvoorbeeld je leeftijd. De arts zal dit met je bespreken.

Medullaire schildklierkanker kan sneller groeien dan papillaire of folliculaire schildklierkanker. Er is ook een kans op uitzaaiingen. Als er uitzaaiingen zijn van medullaire schildklierkanker, zitten die vaak in de lymfeklieren in de buurt van de tumor, soms ook op afstand in de longen, de lever of de botten.

De volgende onderzoeken kunnen nodig zijn om mogelijke uitzaaiingen op te sporen:

Behandeling van medullaire schildklierkanker

Welke behandeling het meest geschikt is, ligt aan de grootte van de tumor en of er uitzaaiingen zijn. De arts bespreekt de voor- en de nadelen van elke behandeling met je.

De behandeling van medullaire schildklierkanker begint meestal met het verwijderen van de schildklier. Tijdens de operatie verwijdert de arts ook de lymfeklieren in de buurt van de schildklier. Er volgt geen behandeling met radioactief jodium na de operatie omdat bekend is dat dit niet werkt bij medullaire schildklierkanker. Soms is bestraling nodig, bijvoorbeeld als de tumor bij de operatie niet helemaal weggehaald kon worden en er een kans is dat de tumor terugkomt.

Vooruitzichten bij medullaire schildklierkanker

De prognose bij medullaire schildklierkanker hangt af van hoe ver de kanker is uitgebreid. Dit heet ook wel het stadium van de kanker.

De overlevingskansen zijn het grootst als de tumor niet in andere organen is gegroeid en er geen uitzaaiingen zijn. Dan is tien jaar na de behandeling meer dan 90% van de mensen nog in leven.

Bij uitzaaiingen in de lymfeklieren of uitzaaiingen verder in het lichaam dalen de vooruitzichten. Van de mensen met uitzaaiingen verder in het lichaam, is 10 jaar na de diagnose zo’n 20% nog in leven.

Lees verder over:

Behandeling van uitzaaiingen bij medullaire schildklierkanker

Als er uitzaaiingen zijn, kan de arts die soms verwijderen met een operatie. De arts kan ook een andere behandeling voorstellen zoals bestraling, radiofrequente ablatie (RFA) of chemo-embolisatie om de uitzaaiingen kleiner te maken of helemaal te vernietigen.

De uitzaaiingen kunnen niet altijd verwijderd worden. Als dit niet mogelijk is, krijg je een behandeling om de ziekte zoveel mogelijk te remmen en de klachten tegen te gaan. Een ander woord voor deze behandeling is een palliatieve behandeling. De arts bespreekt welke mogelijkheden er zijn. Dat kan doelgerichte therapie of bestraling zijn. Hiermee kan de ziekte soms nog langere tijd onder controle gehouden worden. Chemotherapie wordt niet gegeven.