Magazine Schild

Magazine Schild is het tijdschrift van Schildklier Organisatie Nederland (SON) voor mensen met een schildklieraandoening. Het tijdschrift bevat bijdragen van en voor donateurs, vrijwilligers, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden. Dat betekent gemiddeld 30 pagina’s vol nieuws, tips en achtergronden rondom de schildklier en andere belangrijke onderwerpen voor mensen met een schildklieraandoening.

Nieuwsgierig naar de inhoud van het magazine Schild? Klik hier voor een impressie van de artikelen. Of bekijk hier de inhoud van het magazine van maart 2023 en december 2022.

Wilt u Magazine Schild ook ontvangen?

Magazine Schild verschijnt vier maal per jaar: eind maart, juni, september en december. Donateurs ontvangen het blad gratis. Als je donateur wordt, ontvang je daarnaast ook de laatste twee verschenen magazines gratis. En dat slechts voor €36,- per jaar! Lees hier meer over donateur worden en meld je aan! Eerst een proefnummer ontvangen? Dat kan!

Goed gelezen en gewaardeerd!
Donateurs waarderen Schild magazine met het rapportcijfer 8! Dit blijkt uit een in het voorjaar uitgevoerd onderzoek onder ruim 2.000 lezers, waarbij de respons ruim 30% bedroeg. Zowel het informatieve gehalte, de leesbaarheid én de vormgeving scoorden (zeer) hoog. Schild magazine werd tweede in de competitie Beste Patiëntenblad 2014. We mogen vaststellen dat Schild een gewaardeerd blad is.

Kopij

De uiterste inleverdatum van kopij is 7 tot 8 weken vóór de geplande publicatie van het komende blad (respectievelijke publicatiedata: circa 20 maart, 20 juni, 23 september en 16 december). De redactie ontvangt je kopij het liefst per e-mail, zo mogelijk voorzien van foto’s en/of illustraties. De redactie behoudt zich het recht kopij in te korten en te redigeren.