Magazine Schild

Nieuws, tips, achtergronden en ervaringen

Magazine Schild is het kwartaalblad van Schildklier Organisatie Nederland (SON). Het tijdschrift bevat bijdragen van en voor donateurs, vrijwilligers, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden. Dat betekent gemiddeld 30 pagina’s vol nieuws, tips en achtergronden rond de schildklier en andere belangrijke onderwerpen voor mensen met een schildklieraandoening.

Goed gelezen en gewaardeerd!
Donateurs waarderen Schild magazine met het rapportcijfer 8! Dit blijkt uit een in het voorjaar uitgevoerd onderzoek onder ruim 2000 lezers, waarbij de respons ruim 30% bedroeg. Zowel het informatieve gehalte, de leesbaarheid én de vormgeving scoorden (zeer) hoog.  In 2014 werd het blad genomineerd voor het Beste Patiëntenblad 2014 en ontving de tweede plaats. We mogen vaststellen dat Schild een gwaardeerd blad is.

 

Donateurs ontvangen Schild gratis!

Magazine Schild verschijnt vier maal per jaar; eind maart, juni, september en december. Als je donateur wordt, ontvang je ook de laatste twee verschenen magazines gratis.

Je kunt een (specifiek) los exemplaar kopen in de webshop (zolang de voorraad strekt).
Voor een (gratis)proefexemplaar en vragen kun je bellen met 085 – 489 12 36, maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur of mailen met info@schildklier.nl.

Meer lezen over donateur worden

 

Een impressie van de inhoud van Schild

Artikelen in het decembernummer

 • Een traag werkende schildklier, maar weinig last
 • Schildklierproblemen en stemmingswisselingen
 • Yvonne (94) vertelt waarom zij SON geld nalaat en hoe dit werkt
 • Het recht op gelijke behandeling en chronisch ziek zijn
 • Henk Smid (directeur ZonMw) over positieve gezondheid
 • De ziekte van Graves: welke behandelmethoden en de nieuwste ontwikkelingen?
 • Stress van invloed op het ontwikkelen van auto-immuun schildklierziekten?

Artikelen in het septembernummer

 • De ervaring van een puber met een te trage schildklier
 • Vitamine D en schildklier auto-immuunziekte
 • De leefstijl coach in het basispakket (GLI)
 • Schildklierkanker
 • De rol van darmbacteriën bij schildklier?

Artikelen in het juni nummer

 • Een link tussen schildklieraandoeningen en de hypofyse?
 • Euthyrox en de nieuwe formulering
 • SON en vijf jarig jubileum
 • Schildklieraandoening en langdurig ziek; over de WIA-uitkering.
 • Over schildklierauto-immuunziekten en glutenintolerantie.
 • Niet lekker in je vel zitten, vergeetachtigheid, stress …
 • Kun je met een schildklieraandoening je dieet zomaar veranderen?

Kopij

De uiterste inleverdatum van kopij is 7 tot 8 weken vóór de geplande publicatie van het komende blad (respectievelijke publicatiedata: circa 20 maart, 20 juni, 20 september en 20 december).
De redactie ontvangt je kopij het liefst per e-mail, zo mogelijk voorzien van foto’s en/of illustraties. De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten en te redigeren.

Het laatste nieuws over de Schild vind je in de nieuwsberichten.